Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Kursy stacjonarne Drukuj Poleć znajomemu

 

 Kurs stacjonarny trwa trzy miesiące, w trakcie których odbywa się dwanaście spotkań – jedno tygodniowo (90 minut). Na życzenie uczestników istniej możliwość intensyfikacji nauki- dwa lub trzy razy w tygodniu.
Zajęcia standardowo odbywają się w godzinach popołudniowych, między 17.00 a 20.00 – możemy jednak zorganizować spotkania także we wczesnych godzinach popołudniowych oraz rano.
Osoby nieobecne na zajęciach otrzymują informację dotyczącą omawianych zagadnień, a w razie potrzeby mogą skorzystać z  bezpłatnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
Zapewniony jest swobodny dostęp do zbiorów bibliotecznych, gdzie można korzystać z podręczników słowników oraz innych pozycji w języku polskim, hebrajskim i angielskim.

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz wysyłamy mailem - można też wypełnić go w Fundacji)

 

Kursy języka hebrajskiego dla początkujących


Szczegółowe informacje o terminach i opłatach:

tel.: 22 620 34 96
schorr@jewish.org.pl

 

 

 


 POZIOM

 ZAKRES TEMATYCZNY

 Alef

- kurs od podstaw

- nauka pisania

- nauka czytania pisma kwadratowego i odręcznego

- znaki samogłoskowe

- zdania w czasie teraźniejszym

- czasowniki: czyta, pisze, mówi, uczy się, pracuje

- podstawowe rzeczowniki i przymiotniki

- pytania: kto, co, skąd, gdzie

 Alef I

- wprowadzenie liczebników męskich i żeńskich

- określanie czasu, godziny

- czasowniki i bezokoliczniki koniugacji Pi'el i Pa'al

- zastosowanie liczebników męskich

- dni tygodnia, pory roku

 Alef II

- koniugacja paal czasowniki regularne i podgrupy

- koniugacja piel regularna

- konstrukcja zastępująca czasownik "mam", "nie mam"

 Alef III

- czas przeszły czasowników koniugacji paal: regularne i grupy: ajn-waw, lamed - He

- czas przeszły "mieć"

- odmiana: szel, le, et, im

- czasowniki koniugacji hifil i hitpael w czasie teraźniejszym

- czas przeszły koniugacji piel - czasowniki regularne

- liczebniki główne żeńskie i męskie

 Bet

- rzeczowniki odczasownikowe

- odmiana czasowników koniugacji Pi'el w czasie przeszłym

- odmiana przyimków: szel, et, im, le, al, el

- odmiana czasowników koniugacji hifil i hitpael w czasie przeszłym

- stopniowanie rzeczowników

 Bet I

- czasowniki koniugacji paal w czasie przeszłym

- czasowniki koniugacji piel w czasie przeszłym

- koniugacje hitpael i hi fil w czasie przeszłym (regularne)

 Bet II

- koniugacja hitpael i hi fil w czasie przeszłym - rozszerzenie

- odmiany przyimków oraz partykuł - kontynuacja

- zdania złożone

- zdania przyczynowo - skutkowe

 Bet III

 - czas teraźniejszy i przeszły wszystkich koniugacji, formy regularne

- zdania z czasownikami modalnymi: chcę, muszę, powinienem, mogę

= zdania w formie bezosobowej: wolno, nie wolno, można

- odmiana przyimków i partykuł

- wprowadzenie czasu przyszłego - czasownik "będę"

 Gimel

 - czas przyszły czasowników koniugacji Pa'al, Pi'el, Hifil

- rzeczowniki odczasownikowe

- tryb rozkazujący

- zdania warunkowe i inne zdania współrzędne

- czasowniki modalne - ciąg dalszy

 Gimel I

- czas przyszły koniugacji paal - wszystkie grupy

- czas przyszły koniugacji piel - wszystkie grupy

- odmiany przyimków - kontynuacja

- lektura prasy, fragmentów literatury pięknej

 
następny artykuł »
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107