Profesor Mojżesz Schorr - człowiek postępu     

Strona głownaPoszukiwania

Poszukiwania

b_350_0_16777215_00___images_poszukiwania_9.jpg

Do powracających z Polski

Kto widział Profesora Mojżesza Schorra po jego wyjeździe z Warszawy, proszony jest o pilny kontakt w Hajfie z Jehoszuą Schorrem, ul. Ben Jehudy 2 te. 1478 lub w tel Awiwie, z dr Ben Jakowem, ul. Gordon 45 lub w banku A. P. ul. Hercla.

 

21 grudnia 1939

b_150_0_16777215_00___images_poszukiwania_1.jpgAgencja Żydowska dla Erec Izrael

Biuro Zarządu
Tel.4671
Telegramy: „Jevagency
Kody: Bentley’s; Rudolf Mossoe

Departament ds. Emigracji
Numer: 2820/SZ
Jerozolima (hebr. Data)
21.12.1939

Szanowny Pan Jehoszua Schorr
Ul. E. Ben Heruda 2, Hajfa

Otrzymaliśmy Pański list z dnia 6,12 b.r. Trudność w uzyskaniu certyfikatu dla pańskiego ojca prof. Mosze Schorra polega na tym, że przebywa on w okupowanej części polsko- rosyjskiej, i (skrót) nie mamy poprawnego kontaktu z tym terenem, w sprawach dotyczących wyjazdu stamtąd. Wygląda na to, że rosyjskie władze nie zgadzają się na wyjazdy. Dlatego wydaliśmy dokument na nazwisko prof.dr Erenprajza, Sztokholm, i być może ten dokument umożliwi Pańskiemu ojcu otrzymanie pozwolenia na wyjazd do Szwecji.


Z wyrazami szacunku
(nieczytelny ręczny podpis)
Sekretarz Dep. Emigracji

11 stycznia 1940

b_150_0_16777215_00___images_poszukiwania_2.jpgAgencja Żydowska dla Erec Izrael
2820/SZ

Jerozolima (hebr. Data) S.P 92
11.1.1940

Szanowny Pan Jehoszua Schorr
Ul. E.Ben Jehuda 2,
Hajfa

Otrzymaliśmy Pana list z dn. 1 tego miesiąca w sprawie wysiłku dotyczącego uwolnienia Pańskich rodziców z rosyjskiego więzienia i przewiezienia ich do Rumunii.
W tej sprawie napisaliśmy do biura Agencji Żydowskiej w Bukareszcie (w miejscu, w którym przechowywany jest dla niego certyfikat) i do Czerniowiec.
W razie otrzymania dodatkowych informacji w tej sprawie zawiadomimy Pana niezwłocznie.

Z wyrazami szacunku
(A Dobkin)

9 lutego 1940

b_150_0_16777215_00___images_poszukiwania_4.jpgRząd Palestyny
Biuro pełnomocnika
Ds.Migracji i Statystyk
Jerozolima

9.2.1940

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pański list z dnia 1 lutego, który dotyczył przyjazdu Pańskiego ojca, rabina Mojżesza Schorra, z żalem informuję, że nie mogę podjąć żadnych kroków w tej sprawie.

Pozostający do Pańskiej
dyspozycji pełnomocnik
ds. Migracji i Statystyk


Pan Jehoszua Schorr

19 lutego 1940

b_130_0_16777215_00___images_poszukiwania_3.jpg

28 maja 1940

b_130_0_16777215_00___images_poszukiwania_5.jpg

 

 

 

 

List Jehoszuy Schorra do siostry Soni i jej męża Artura Millera,

28 maja 1940 roku.

3 listopada 1941

b_150_0_16777215_00___images_poszukiwania_6.jpg

 

 

 

 

 

b_150_0_16777215_00___images_poszukiwania_7.jpgBiuro Naczelnego Rabina Palestyny

Jerozolima
Skrzynka pocztowa 1102
Telefon 2361
(hebr. data)


Pan Jehoszua Schorr
Hajfa

Otrzymałem Pański list, ale niestety niczego nie uzyskałem w Londynie. Pozostała mi tylko jedna rada, zwrócić się bezpośrednio do brytyjskiego konsula w Moskwie, co niezwłocznie uczynię.
Mimo podjętych wysiłków- nadal nie ma pewności.
W nadziei, że z Boską pomocą odniesiemy sukces w naszych wysiłkach ocalenia Pańskiego ojca, niech Bóg ma go w swojej opiece.


Z błogosławieństwem
(podpis rabina Hercoga)
Naczelny Rabin Palestyny

11 lipieca 1940

W odpowiedzi na VD

Departament Stanu Waszyngton
lipiec 11,1940


Dogi Panie Finkelestein:

Pan Berle skierował do mnie pański list z dnia 27 czerwca 1940 roku, wraz z  potwierdzeniem odbioru, w nawiązaniu do życzenia aby sprowadzić do kraju profesora Mojżesza  Schorra, poprzednio z Warszawy, Polska.

Z uwagi na to, że nie jest praktyką Departamentu przekazywać oferty  zatrudnienia obcokrajowcowi przez urzędników konsularnych, jest mi przykro, że nie jestem w stanie podsunąć żadnej sugestii na temat sposobu skomunikowania się z profesorem Schorrem

Oczywiście wie Pan, że  prof. będzie musiał wystąpić o wizę do jednego z naszych konsulów za granicą, zanim będzie mógł przyjechać do tego kraju. Jako, że nasi urzędnicy w Związku Radzieckim nie maja prawa wystawiać wiz dla emigrantów, musi zgłosić się do podobnego urzędnika w innym kraju. Kwestia wyjazdu prof. Schorra ze Związku Radzieckiego i jego wjazdu do jakiegoś innego kraju podlega jurysdykcji odnośnych władz, u których amerykański konsul nie może interweniować na rzecz obywatela tego kraju.

Proszę być pewnym, ze w chwili , gdy prof. Schorr  będzie w stanie wystąpić o wizę do jednego z naszych konsulu zostanie  potraktowany ze zrozumieniem i będą mu okazane wszelkie względy mieszczące się w ramach prawa o emigracji.

21 lutego 1942

b_220_0_16777215_00___images_poszukiwania_8a.jpg

2 marca 1942

b_130_0_16777215_00___images_poszukiwania_8b.jpg

 

 

 

 

 

Organizacje zaangażowane w ratowanie
prof. Mojżesza Schorra i jego rodziny

(lista niepełna)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  w Londynie, Sztab Główny

Naczelny Rabinat Szwecji

Agencja Żydowska Departament Emigracji,Jerozolima

Rząd Palestyny

Naczelny Rabin Świętej Ziemi, Jerozolima

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

Keren Hajesod w Jerozolimie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie

Konsulat Stanów Zjednoczonych w Palestynie

Ambasada Rzeczypospolitej  Polskiej w Kujbyszewie

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie

Ambasada Brytyjska w Moskwie

Departament Stanu w Waszyngtonie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

Wydział Stosunków Międzynarodowych Światowego Kongresu Żydów, Nowy Jork

Żydowskie Teologiczne Seminarium (The Jewish Teological Seminar), Nowy Jork

Trzecia Synagoga, Nowy Jork

Amerykański Kongres Żydów, Nowy Jork

The Emergency Committe  in Aid of Displaced Foreign Scholars
(Komisja Specjalna do Spraw Ratowania  Zaginionych Zagranicznych Naukowców), Nowy Jork