O Fundacji

 

Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra prowadzi centrum edukacyjne, poświęcone religijnej i świeckiej nauce o judaizmie a także największą szkołę języka hebrajskiego w Polsce. Czerpiąc inspirację z nauk rabina Mojżesza Schorra (1874 – 1941) otwieramy nasze drzwi przed każdym, kto pragnie zanurzyć się  w świecie judaizmu i nauki żydowskiej we współczesnym kontekście, a przy tym z poszanowaniem tradycji. Dzięki naszym programom każdy może pogłębić swą znajomość i zrozumienie wartości żydowskich, niezależnie od swej religii.

 

Z biegiem czasu wielu naszych studentów zaczęło działać w różnych organizacjach żydowskich, inni zaś okazują głębsze zrozumienie dla złożoności Państwa Izrael i jego problemów. Postać naszego patrona, wybitnego pedagoga, ostatniego rabina warszawskiej Wielkiej Synagogi, jest dla nas znakiem przewodnim, wskazującym największą żydowską wartość: dążenie do wiedzy. Co miesiąc setki naszych studentów witają się nawzajem, mówiąc „chodźmy do Schorra”.

 

Założona w 2003 roku dzięki wsparciu Fundacji Rolanda S. Laudera nasza Fundacja otrzymuje fundusze od polskich gmin żydowskich, od instytucji państwowych oraz ofiarodawców prywatnych.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w jednym z naszych programów:

 

Zgłębianie judaizmu – Nasz program poznawania judaizmu składa się z pięciu bloków tematycznych: Teksty, Czas, Etyka, Prawo i Naród. Oferujemy seminaria i warsztaty a także wykłady, prowadzone przez wykładowców z Izraela poprzez wideo konferencję. Studenci mają okazję spotykać się z rabinami, wybitnymi naukowcami i komentatorami, dyskutując o wyzwaniach, z jakimi musi zmierzyć się tradycja żydowska we współczesnym społeczeństwie. Niektóre z naszych cyklicznych wykładów zostały zebrane w formie publikacji książkowych, wydanych przez naszą Fundację. Mogą być one wykorzystane do przyszłej nauki.

 

Stacjonarne kursy języka hebrajskiego, intensywne kursy wakacyjne oraz platforma internetowa „Makledet”. Nasz program nauki języka przeznaczony jest dla polskojęzycznych studentów. Zapewniamy uczestnikom kursów materiały edukacyjne, podręczniki i narzędzia edukacji nieformalnej.  Nasza platforma edukacyjna w Internecie zapewnia unikalną możliwość nauki hebrajskiego dla osób z poza dużych miast. Co dwa lata organizujemy warsztaty dla nauczycieli hebrajskiego, we współpracy z pedagogami z Izraela.

 

W ramach programu „Poznaj Izrael” oferujemy wykłady, spotkania z interesującymi postaciami z Izraela oraz projekcje izraelskich filmów. W przeszłości prowadziliśmy między innymi spotkania poświęcone politycznej historii Izraela oraz obrazowi izraelskiego społeczeństwa w poezji współczesnej. Przedstawiamy piękno i różnorodność Izraela, w tekstach na wiele rozmaitych tematów, od archeologii po kino i poezję, także na naszej stronie internetowej: www.schorr.edu.pl

 

  

 

SchorrProfesor Mojżesz Schorr (urodzony w Polsce w 1874 r., zmarł w Uzbekistanie w 1941 r.)

Jako ostatni rabin Wielkiej Synagogi w Warszawie, jednej z największych wówczas synagog na świecie, profesor Mojżesz Schorr położył podwaliny pod powszechny, dostępny dla wszystkich systemu edukacji żydowskiej. Przez całe życie dążył do tego, by osią sięgającej we współczesność żydowskiej społeczności w Polsce pozostała religia. Przed objęciem prestiżowej funkcji rabina Wielkiej Synagogi w Warszawie profesor Schorr działał we Lwowie, gdzie między innymi powołał związek nauczycieli judaizmu. Był także jednym z założycieli Warszawskiego Instytutu Judaistycznego oraz Głównej Biblioteki Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze. Pragnął „tchnąć nowego ducha w wielowiekowe tradycje i instytucje” słynnej warszawskiej synagogi postępowej, respektując zarazem ciągłość kultu religijnego. Druga wojna światowa położyła tragiczny kres jego pracy.

 

Profesor Schorr wierzył, że odpowiednia edukacja może przyczynić się do powstania lepszych więzi między żydami a chrześcijanami w Polsce, oraz do rozkwitu gmin żydowskich. Jako jeden z pierwszych uczonych żydowskich popierał dostępność świeckich studiów judaistycznych dla Polaków, działał też na rzecz unowocześnienia metodologii nauczania oraz edukacji nauczycieli w szkołach żydowskich. Wszystko to w nadziei zachowania kulturalnej autonomii Żydów, przy jednoczesnej ich lepszej integracji w polskim społeczeństwie.

 

Profesor Schorr, jeden z najwybitniejszych polskich historyków okresu międzywojennego, zajmował się metodologią badania dziejów Żydów polskich. Był także znawcą prawa babilońskiego i asyryjskiego oraz wykładowcą na wydziale języków semickich i historii starożytnego Bliskiego Wschodu we Lwowie. Pełniąc funkcję rabina Wielkiej Synagogi w Warszawie, był zarazem wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. W 1937 roku otrzymał doktorat honoris causa Amerykańskiego Seminarium Teologicznego.

 

Profesor Schorr wierzył, że przyszłość Żydów związana jest ściśle z językiem hebrajskim oraz losem Palestyny, które dla żydowskiej diaspory stanowią serce kultury i nauki. Był gorącym orędownikiem działalności wydawniczej w języku hebrajskim, wspierał także budowanie żydowskiej społeczności w Palestynie. Profesor Schorr był członkiem zarządu Agencji Żydowskiej, przewodził polskim oddziałom fundacji Keren Ha-Jesod i Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego. W 1925 roku był gościem honorowym na uroczystości otwarcia Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

 

Zapraszamy do zwiedzenia wirtualnej wystawy "Profesor Mojżesz Schorr - człowiek postępu"