Album "Bądź silny i odważny - sport żydowski w przedwojennej Warszawie"

Przedwojenni Żydzi Polscy i tężyzna fizyczna? To jakoś nie pasuje do siebie. Nie mieści się 

w stereotypowych wizjach Narodu Wybranego. Wybiórcza pamięć kulturowa nie przekazała nam takich obrazów. Album powstał właśnie po to, by przekonać wątpiących, że udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy, znaczny – ważny dla zrozumienia dokonujących się wówczas przemian politycznych, społecznych i kulturowych,
a w ostatecznym rachunku istotny również w perspektywie przyszłości, postaw i zachowań po wybuchu
II wojny światowej.

W albumie pokazujemy różnorodność kultury fizycznej uprawianej w środowiskach żydowskich na tle wielokulturowej Warszawy. W tą różnorodność miasta wpisuje się w sposób naturalny różnorodność środowisk żydowskich - sport był naturalnym odbiciem realnych podziałów społecznych. 200-stu stronicowa publikacja zawiera bardzo bogatą szatę ikonograficzną.

 

Wersja polsko-angielska, twarda oprawa, cena: 40 złotych