Co nowego w Izraelu?

 

Garść danych statystycznych

Izrael ma obecnie 8,081,000 mieszkańców.

W ciągu mijającego roku hebrajskiego na świat przyszło 160,749 dzieci – większość z nich to chłopcy. Największej liczbie urodzonych chłopców nadano imię Itaj. Następne najbardziej popularne imiona dla chłopców to Daniel i Uri, a także Josef i Noam.  Wśród imion dla dziewczynek na pierwszym miejscu znajduje się Noa, za nim zaś Szira, Tamar, Talia i Jael.
Według Izraelskiego Urzędu Statystycznego populacja Izraela powiększyła się o 142 tysiące ludzi. Społeczność żydowska liczy 6,066 miliona mieszkańców, co stanowi 75.1 % ogółu mieszkańców. Społeczność arabska liczy 1,670 miliona mieszkańców, co stanowi jedną piątą ogółu mieszkańców Izraela. Chrześcijanie nie – Arabowie oraz wyznawcy innych religii to razem 345 tysięcy mieszkańców, co stanowi 4,2 % społeczeństwa.

W mijającym roku (wg kalendarza hebrajskiego) w Izraelu urodziło się 160,749 dzieci, w tym 82,437 chłopców i 78,312 dziewczynek. Do populacji Izraela dodano także 16,968 nowych imigrantów.