Polecamy:

Aktualny temat tygodnia w NINATECE
(internetowej bibliotece treści audio i audiowizualnych Narodowego Instytutu Audiowizualnego), związany jest z 70 rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim:

Zobacz

 

 

Rabin jest absolwentem Joseph Straus Rabbinical Seminary. Smichę rabinacką otrzymał w  jesziwie Heichal HaTorah. Był współzałożycielem i wykładowcą w jesziwie w Maaleh Amos. Zajmuje się Kabałą i filozofią żydowską. Jest autorem  ksiązki poświęconej naukom i doktrynie kabalistycznej rabina Aschalaga.  W sierpniu 2006 jako emisariusz organizacji Shevei Isarael przybył do Polski,  gdzie objął posadę rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w  Krakowie. W roku 2012 przeniósł się do Warszawy. Jest jednym z członków  Rabinatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Po aramejsku spisane są niektóre fragmenty Starego Testamentu (m.in. Ezd 4,8 - 6,18; Dan 2,4 - 7,28). Być może niektóre księgi  Nowego Testamentu zostały początkowo spisane po aramejsku.