Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Agada

Agada

Słowo pochodzi z jezyka aramejskiego - oznacza opowieść, legendę.
Część nauk rabinicznych wyjaśniająca Pismo poprzez narrację i przypowieść, obecna w midraszach i w Talmudzie. Agady to także rabiniczne teksty homiletyczne zawierajace elementy folkloru, historii oraz praktyczne porady w wielu dziedzinach życia. Agada jest częścią tradycji ustnej, w języku hebrajskim - תורה שבעל פה- Tora sze-ba’al pe.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107