Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Admor

Admor - אדמו׳׳ר   
(adonejnu morejnu rabejnu  אדוננו מורנו רבנו)

Skrót od słów: „nasz pan, nasz nauczyciel, nasz rabin” - w języku hebrajskim: adonejnu morejnu rabejnu. Tak zwracają się do swego rabina chasydzi. Admor to rabin i duchowy przywódca. Uważany za łącznika pomiędzy Bogiem a ludźmi.
W pismach słowo admor umieszczane jest przed nazwiskiem rabina, na przykład admor z Ger (Góry Kalwarii), admor z Bełza.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107