Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Adar

Adar - אדר

Szósty miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc początek roku w miesiącu Tiszre) lub dwunasty (licząc początek roku w Nisan).Przypada w lutym/marcu. Liczy dwadzieścia dziewięć dni. Według Talmudu kiedy nadchodzi adar nastaje radość. Rosz chodesz adar w religijnych szkołach obchodzony jest śpiewem i tańcem. W siódmym dniu miesiąca przypada data urodzin i śmierci Mojżesza. Ponieważ miejsce jego spoczynku nie jest znane w tym dniu pamięta się także izraelskich żołnierzy, których pochowano w niewiadomym miejscu. Członkowie chewra kadisza poszczą tego dnia. W trzynastym dniu przypada post Estery, która pościła zanim udała się do króla prosić o zmiłowanie nad narodem żydowskim. Post Estery poprzedza święto Purim W miastach, które nie były otoczone murami w czasach Jozuego świętuje się Purim czternastym dniu adar. W miastach, które było otoczone murami święto to obchodzi się piętnastego dnia adar. W roku przestępnym dodawany jest drugi miesiąc adar, a święto Purim obchodzone jest w tym właśnie miesiącu.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107