Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Alija

Alija - עליה

Słowo oznaczające - wznoszenie, wstępowanie. Termin mający kilka znaczeń: emigrację Żydów do Izraela, pielgrzymkę do Jerozolimy (z okazji trzech świąt pielgrzymich: Pesach, Szawuot, Sukot) lub wezwanie do publicznego czytania Tory w synagodze.

Alija - wezwanie do czytania jednego z fragmentów Tory przypadającego na dany dzień. W szabat rano czytanie dzieli się na siedem części. Kolejny czytający to maftir. On otrzymuje tez prawo odczytania haftary. W szabat podczas modlitwy popołudniowej czytana jest parsza na następny tydzień, a czytanie podzielone jest na trzy części. Nie ma maftira, ani haftary. W święto czytanie podzielone jest na pięć części. W przeszłości każdy wezwany do czytania odczytywał samodzielnie fragment Tory. Współcześnie w większości gmin tę rolę pełni baal krija, czytający na głos, a wezwany czyta wraz z nim szeptem. Według halachy pierwsza alija jest zarezerwowana dla kohena, druga dla lewity, kolejne dla Izraela. Wśród Żydów postępowych kobiety także otrzymują prawo aliji.

Alija le-regel  pielgrzymka. W czasach kiedy istniała Świątynia pielgrzymki odbywano z okazji trzech świat: Pesach, Szawuot, Sukot. To tak zwane święta pielgrzymie, w języku hebrajskim szlosz ha-regalim. W tych terminach przybywało do Jerozolimy wielu pielgrzymów. Nakaz odbycia pielgrzymki znajdziemy w księdze Powtórzonego Prawa 16:16. Po zburzeniu Świątyni i rozproszeniu Żydów nadal pielgrzymowano do Jerozolimy oraz miejsc związanych z postaciami biblijnymi (Hebron - grobowiec Sary i Abrahama, Bet Lechem- grób Racheli).
Wśród wyznawców chasydyzmu popularne są pielgrzymki do grobów cadyków. Szczególnie licznie są one odwiedzane w rocznicę śmierci cadyka (w miesiącu adar tysiące chasydów odwiedza grób Elimelecha z Leżajska, w miesiącu ijar grób Rema w Krakowie ). Przed Rosz ha Szana licznie odwiedzane są groby cadyków pochowanych w Izraelu.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107