Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


U
Stron: 1
Termin Definicja
Urim we-tumim

Urim we-tumim - האורים והתומים

Dwa kamienie wchodzące w skład napierśnika najwyższego kapłana Świątyni. Używane jako losy do objawiania woli Boga. Nazwy pochodzą najprawdopodobniej od wyrazów oznaczających „niewinność” oraz „światła”.  Wspominane są w przy okazji opisu szat kapłańskich w Księdze Rodzaju 28:13-30. Posługiwano się nimi najprawdopodobniej do czasu zburzenia Pierwszej Świątyni (w Księdze Nehemiasza 7:65 wspomniane jest ich zaginięcie).

 
Uszpizin

Uszpizin – אושפיזין

Goście, wyraz w języku aramejskim. Według tradycji odwiedzają sukę w święto Sukot. Są nimi: Abraham, Icchak, Jakub, Józef, Mojżesz, Aaron i Dawid. Każdego wieczoru jeden z nich jest gościem. Czasami zdobi się sukę tablicami z imionami szanownych gości. Zawieszając codziennie tablicę z imieniem osoby oczekiwanej. Poza uszpizin zaprasza się biednych, aby mogli dopełnić przykazania siedzenia w suce i oferuje im się świąteczny posiłek.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107