Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


J
Stron: 1 2   >
Termin Definicja
Jad

Jad - יד

Wskazówka służąca do wskazywania odczytywanego tekstu.

 
Jesziwa

Jesziwa - ישיבה

Uczelnia talmudyczna. Słowo pochodzi od czasownika laszewet – siedzieć. Wg tradycji już Jakub pobierał nauki w jesziwie. Początkowo były przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn. Dopiero w XX wieku otwarto pierwsze jesziwy dla kobiet. Najsłynniejsze jesziwy z terenów dawnej Rzeczpospolitej znajdowały się w miejscowościach – Mir, Wołożyń, Lublin.

 
Jom ha-Din

Jom ha-Din – יום הדין

Dzień sądu. Jedna z nazw święta Rosz ha-Szana. Nazwa podkreśla inny aspekt tego dnia: w Rosz ha-Szana każdy winien stanąć przed Bogiem - Sędzią i zdać relację z własnych uczynków. Tego dnia sądzone są czyny człowieka popełnione przez niego w ciągu całego roku. Nazwa pojawia się w Misznie w traktacie Rosz ha-Szana. Cały okres dziesięciu dni łączących Rosz ha-Szana i Jom Kipur, czyli tak zwanych Strasznych Dni lub też Dziesięciu Dni Pokuty ma charakter sądu. Każdy człowiek stoi bezpośrednio przed Bogiem i jest sądzony za swe czyny. Decyzje zapadające tego dnia przypieczętowane są w Jom Kipur. Nazwa nawiązuje do tradycji zapisanej w zbiorze midraszów pod tytułem Jalkut Szimoni. Według tej tradycji człowiek został stworzony pierwszego dnia miesiąca tiszre. Wziął także na siebie boskie nakazy i zakazy. Każdego roku o tej właśnie porze sprawdzany jest każdy człowiek i cały świat.

 
Jom ha-Terua

Jom ha-Terua – יום התרועה

Dosłownie - dzień trąbienia. Inna nazwa święta Rosz ha-Szana. Ten termin pojawia się w Księdze Liczb 29;1.

 
Jom ha-Zikaron

Jom ha-Zikaron - יום הזיכרון

Wspólna nazwa dwu dni poświęconych pamięci ofiar Holokaustu i ofiar wojen w Izraelu. Nazwa pochodzi od hebrajskiego czasownika lizkor - pamiętać. Dnia 27 miesiąca nisan przypada Dzień Pamięci o Zagładzie (יום הזיכרון לשואה ולגבורה), będący wspomnieniem o sześciu milionach Żydów zamordowanych przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej. Święto zostało ustanowione w Izraelu w 1951 roku.
Drugim dniem pamięci jest - Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy i Ofiar Terroru (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה)‎ - upamiętnia żołnierzy poległych w wojnach oraz ofiary terroryzmu. Przypada czwartego dnia miesiąca ijar. Poprzedza inne ważne wydarzenie w kalendarzu żydowskim - Dzień Niepodległości.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107