Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Bracha

Bracha -  ברכה

Błogosławieństwo. Błogosławieństwa zaczynają się od słów: „ Bądź błogosławiony Panie, Boże nasz, Królu wszechświata.....” i są recytowane w określonym momencie ceremonii lub przy innych okazjach. Ich funkcją jest uznanie Boga za źródło wszelkiego dobra. Błogosławieństwa ze względu na funkcje można podzielić w następujący sposób:
- błogosławieństwa związane z przyjemnym, pozytywnym doświadczeniem, włączając w tę kategorię błogosławieństwa odmawiane przed i po jedzeniu oraz związane z zapachem ברכות הנהנין
- błogosławieństwa odmawiane przed wypełnieniem nakazu religijnego ברכות המצוות
- błogosławieństwa odmawiane jako dziękczynienie ברכות שבח והודאה

 
Brit mila

Brit mila - ברית מילה

Obrzezanie. Symbol przymierza zawartego między Bogiem a Abrahamem. Obrzęd dokonywany ósmego dnia pod narodzinach chłopca, także, jeśli ósmy dzień przypada w święto (nawet w Jom Kipur) i w szabat. Tylko stan zdrowia dziecka może opóźnić ceremonię. Obowiązek dokonania brit mila wymieniony jest w Księdze Rodzaju 17:1-14 (przymierze między potomkami Abrahama a Bogiem) oraz w Księdze Kapłańskiej 12:1-3 (obrzezanie ósmego dnia po narodzinach). Według Biblii obowiązek obrzezania syna spoczywa na ojcu dziecka. Dziś obrzezania dokonuje mohel. Wielu z nich jest rabinami lub kantorami. W Izraelu mohel musi otrzymać zezwolenie Ministerstwa Zdrowia i Naczelnego Rabinatu poprzedzone między innymi badaniami lekarskimi oraz egzaminem z prawa religijnego. Zwyczajowo obrzezania dokonuje się podczas uroczystości w obecności członków rodziny i przyjaciół. Po ceremonii następuje uczta. Judaizm nakłada obowiązek obrzezania każdego Żyda, choć także ten nie obrzezany uważany jest za Żyda. Konwertyta musi poddać się obrzezaniu, gdyż nie ma konwersji na judaizm bez obrzezania.

 
Chag ha-Asif

Chag ha-Asif -  חג האסיף

Święto Zbiorów – inna nazwa Święta Sukot. Tę nazwę odnajdujemy w Księdze Wyjścia 23;16 oraz 24:12. W Księdze Kapłańskiej 23;35 oraz w Powtórzonego Prawa 16;13 nazywane jest świętem Namiotów, Szałasów. W Izraelu był to czas zbioru plonów. Święto to jest kolejnym po Pesach i Szawuot świętem pielgrzymim, w czasie którego składano dar z pól oraz sadów. Uważa się, że w Ziemi Izraela po zakończeniu zbiorów winogron odbywały się zbiory oliwek i były to ostanie plony zbierane w danym roku, po czym następowała pora deszczowa. Istnieje przypuszczenie, że dawni rolnicy aż do zebrania wszystkich plonów z pól, winnic i sadów mieszkali w prowizorycznych namiotach, aby w ten sposób móc pilnować plonów.

 
Chag ha-Awiw

Chag ha-Awiw -  חג האביב

 Święto Wiosny – inna nazwa święta Pesach. Pojawia się w Księdze Wyjścia (Szemot) 13:3-4 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa: 16:1-2. Genezy święta Pesach upatruje się w prastarych obrzędach rolniczych związanych z wiosną. Jednym z charakterystycznych elementów tego wiosennego święta było składanie ofiary z jagnięcia. Miała ona zapewnić płodność. Dodatkowym elementem było spożywanie niekwaszonego chleba, co miało gwarantować urodzaj. Poza tym ścinano pierwsze kłosy jęczmienia, które następnie były zanoszone w ofierze dziękczynnej do Świątyni Jerozolimskiej. Był to omer - snop. Po złożeniu ofiary można było spożywać nowe plony.

 
Chag ha-Bikurim

Chag ha-Bikurim - חג הביכורים

Święto Pierwocin - inna nazwa święta Szawuot. Cas, kiedy pierwsze plony przynoszono do Świątyni jerozolimskiej, wg nakazu z Księgi Wyjścia 23;19 i Powtórzonego Prawa 26;1-11 gdzie znajduje się opis składania ofiar z różnych gatunków roślin. W Księdze Wyjścia 23;17 czytamy, że każdy mężczyzna ma obowiązek stawić się przed Panem w Jerozolimie, gdzie składano w ofierze dwa chleby z pszenicy.
Poza ofiarami z nowych zbiorów pszenicy przynoszono także pierwociny innych zbiorów: fig, winogron, granatów, oliwek, daktyli oraz miód i oliwę. Z zależności od długości trasy, którą mieli do pokonani pielgrzymi pierwociny plonów przynoszono świeże lub suszone. Rolniczy aspekt święta Szawout został zmieniony po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej kiedy nie można było już składać ofiar.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107