Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Bima

Bima -  בימה

Podwyższenie. Podium w synagodze, miejsce z którego czytana jest Tora.

 
Birkat ha-gomel

Birkat ha-gomel - ברכת הגומל

Błogosławieństwo odmawiane przez osobę, która uszła cało z opresji. W czasie kiedy istniała Świątynia w podzięce za ocalenie składano ofiarę. Po zburzeniu Świątyni jej miejsce zajęła modlitwa. Według prawa religijnego należało odmówić błogosławieństwo po wyzdrowieniu z poważnej choroby, czy powrocie z niebezpiecznej podróży. Kobiety odmawiały birkat ha-gomel po urodzeniu dziecka. Błogosławieństwo zawiera podziękowanie za ocalenie i okazanie łaski oraz nadzieję, że Bóg nadal czynił będzie dobro.

 
Birkat ha-kohanim

Birkat ha-kohanim -  ברכת הכהנים

Błogosławieństwo kapłańskie. Kapłani błogosławili Izraelitów w czasie świat pielgrzymich (w Pesach, Szawuot, Sukot) oraz w szabat. Błogosławieństwo kapłańskie wspomniane jest w Księdze Liczb. Składa się z trzech wersów rozdziału 6:24-26:
22 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: 23 «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Przed błogosławieństwem kapłańskim lewici dokonują rytualnego obmycia rąk kohenów, którzy po zdjęciu obuwia ustawiają się przed zgromadzonymi w synagodze. Następnie koheni zakrywają głowy talitem i recytują modlitwę, która poprzedza wypełnienie micwy. Po niej odwracają się do modlących się, a kantor lub przewodzący modlitwom recytuje błogosławieństwo, a koheni je powtarzają. Po każdym wersie modlący się odpowiadają amen. Tylko koheni mogą dokonywać błogosławieństwa. Wszyscy obecni kapłani powinni w nim uczestniczyć, choć kapłan, któremu właśnie zmarł bliski członek rodziny, nie powinien błogosławić. Podczas błogosławieństwa ortodoksyjni Żydzi mają zwyczaj zakrywania głowy talitem oraz zakrywania nim swoich dzieci. Jeśli nie ma kohenów prowadzący modlitwy czyta je, ale zgromadzeni nie odpowiadają amen.

 
Birkat ha-mazon

Birkat ha-mazon - ברכת המזון

Błogosławieństwo odmawiane po posiłku podczas którego spożywano między innymi chleb. Biblijnym źródło błogosławieństwa znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa  8:10. Birkat ha-mazon składa się z czterech błogosławieństw. Pierwsze błogosławieństwo zawierające dziękczynienie za dostarczenie pożywienia zostało według tradycji skomponowane przez Mojżesza w podzięce za mannę, którą Żydzi spożywali podczas wędrówki po pustyni. Drugie - dziękczynne za Ziemię Izraela jest przypisywane Jozuemu, który wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Trzecie, dotyczące Jerozolimy, przypisywane jest Dawidowi, jako temu, który przeniósł stolicę do tego miasta i Salomonowi, budowniczemu Świątyni. Kolejne to dziękczynienie za Boską dobroć autorstwa rabina Gamaliela. Po nich następują krótkie modlitwy, zaczynające się do słów Ha-rachman (Miłosierny) oraz modlitwy okazjonalne (na święta).
Tekst Birkat ha-mazon zmienia się, jeśli trzy osoby spożywały posiłek wspólnie, a także jeśli w posiłku brało udział dziesięciu mężczyzn (minjan).

 
Biur chamec

Biur chamec – ביעור חמץ 

Palenie znalezionych w czasie bdikat chamec resztek chamecu. Palenie odbywa się rana w dzień , w którym rozpoczyna się święto (około godziny 10.00). Akt palenia chamecu jest dopełnieniem wcześniejszego poszukiwania zakwasu w domu.

Formuła odmawiana podczas palenia chamecu:
„Wszelki chamec, który znajduje się w moim posiadaniu, ten, który widzialem i ten, którego nie widziałem, ten, który spaliłem, jak i ten którego nie spaliłem niech będzie unieważniony i uznany za pył ziemi.”

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107