Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Bejt kneset

Bejt kneset -  בית כנסת

Synagoga. Nazwa pochodzi od rdzenia oznaczającego gromadzenie się, schodzenie się ludzi na modlitwę. Żydzi gromadzą się w synagodze trzy razy dziennie na następujących modlitwach: porannej - szachrit, popołudniowej - mincha oraz wieczornej - maariw, a także w szabaty i święta. Po zburzeniu Świątyni synagoga stała się miejscem, w którym odprawiano publiczne modlitwy. Poza funkcją liturgiczną spełnia także inne funkcje. Jest miejscem studiów religijnych i centrum życia społecznego. Pierwsze synagogi powstały w czasie niewoli babilońskiej. Aby modlitwa miała status publicznej musi być odmówiona w obecności minimum dziesięciu dorosłych mężczyzn (w przypadku mniejszej ilości modlących się nie odmawia się następujących modlitw: Kadisz, Barchu, Kdusza, nie można czytać Tory, nie ma też głośno odmawianej przez prowadzącego modlitwy Amida). W synagogach aszkenazyjskich modlący się siedzą zwróceni twarzą do aron ha-kodesz. W synagogach sefardyjskich i orientalnych miejsca dla modlących się usytuowane są z trzech stron sali.
W synagogach ortodoksyjnych mężczyźni i kobiety zajmują oddzielne miejsca. Kobiety modla się zwykle w miejscu za lub obok części dla mężczyzn. Według halachy wystarczy, aby części sali przeznaczonej dla oby płci były przegrodzone zasłoną, wysoką na metr lub przekraczająca wzrost modlących się.

 
Bejt midrasz

Bejt midrasz -  בית מדרש

Dom nauki, miejsce studiów religijnych. Różni się funkcją od synagogi, jednak niektóre domy nauki są także synagogami i na odwrót. Inaczej niż w przypadku synagogi dozwolone jest w nim na przykład spanie. W beit midrasz osoby studiujące spędzają często długie godziny, stąd zachodzi konieczność odpoczynku. We wczesnych tekstach rabinicznych wymienia się batej midrasz jako miejsce interpretacji Tory oraz rozwoju żydowskiego prawa religijnego, wymieniane obok beit din czy Sanhedrynu. Powstały po zburzeniu drugiej Świątyni. Pierwszym znanym domem nauki był założony przez rabina Jochanana ben Zakaja beit midrasz w Jawne.

 
Besamim

Besamim - בשמים

Wonne zioła używane przy ceremonii hawdali na zakończenie szabatu.

 
Bi-Jeruszalaim ha-bnuja

Bi-Jeruszalaim ha-bnuja -  בירושלים הבנויה

W odbudowanej Jerozolimie. Tę wersję życzeń składa się w Jerozolimie w trakcie kolacji sederowej w trakcie święta Pesach.

 
Bikur cholim

Bikur cholim -  ביקור חולים 

Odwiedzanie chorych, ważny obowiązek religijny. W Księdze Rodzaju 18:1 można odnaleźć jego źródło - kiedy Bóg odwiedza Abrahama (po tym jak Abraham został obrzezany) czy w Drugiej Księdze Królewskiej 20:1-11 w opisie wizyty proroka Izajasza u chorego króla Ezechiasza. Bikur cholim wymieniany jest także w Talmudzie babilońskim. W traktacie Nedarim znajdujemy informację, że należy składać wizytę choremu nawet sto razy w ciągu dnia oraz, że ten, kto składa wizytę choremu oddala od niego znaczną część cierpienia. Odwiedzającemu chorych oszczędzona jest kara piekielna. Odwiedziny u osoby chorej nie powinny trwać długo, ani odbywać się wcześnie rano lub późno wieczorem. Zaleca się, aby najbliżsi członkowie rodziny oraz przyjaciele odwiedzali chorego najczęściej jak jest to możliwe. Nie można informować osoby chorej o śmierci członka rodziny lub przyjaciela, aby nie zadawać jej dodatkowego cierpienia. Najczęściej odwiedziny chorego odbywają się w szabat po porannych modlitwach. Halacha zezwala na podróżowanie w celu odwiedzenia chorego krewnego.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107