Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Uszpizin

Uszpizin – אושפיזין

Goście, wyraz w języku aramejskim. Według tradycji odwiedzają sukę w święto Sukot. Są nimi: Abraham, Icchak, Jakub, Józef, Mojżesz, Aaron i Dawid. Każdego wieczoru jeden z nich jest gościem. Czasami zdobi się sukę tablicami z imionami szanownych gości. Zawieszając codziennie tablicę z imieniem osoby oczekiwanej. Poza uszpizin zaprasza się biednych, aby mogli dopełnić przykazania siedzenia w suce i oferuje im się świąteczny posiłek.

 
Wajikra

Wajikra - ויקרא

Trzecia księga Tory (Kapłańska, w terminologii łacińskiej Leviticus). Nazwa pochodzi od pierwszego słowa księgi, oznacza „I zawołał”. Również nazwa 24 parszy w cyklu czytania Tory.

 
Widuj

Widuj – וידוי

Spowiedź; wyznanie grzechów przed Bogiem. W judaizmie wyznanie takie odbywa się bez udziału osób trzecich. W codziennej modlitwie znajduje się wyznanie grzechów, zawierające alfabetyczną liste grzechów, które w Rosz ha-Szana i Jom Kipur recytowane jest na głos jako część modlitwy tachnun. Judaizm zaleca też wyznanie grzechów w obliczu niebezpieczeństwa śmierci.

 
Zichrono li-wracha

Zichrono li-wracha – זיכרונו לברכה

Formułka w języku hebrajskim (inaczej: zichrona li-wracha  - זיכרונה לברכה), oznaczająca: jego pamięć niech będzie błogosławiona/ jej pamięć niech będzie błogosławiona, dodaje się ją po imieniu zmarłego w formie skrótu ז"ל.

 
Zman ha-Simchatenu

Zman ha-Simchatenu – זמן השמחתנו

Inna nazwa święta Sukot. Po zakończeniu cyklu uroczystych świat noworocznych(Rosz ha-Szana i Jom Kipur) kiedy losy człowieka zostały juz w większości zapieczętowane ( według większości wierzeń los czlowieka na najblizszy rok rozstrzyga się w Rosz ha-szana, kiedy Bóg zapisuje w księdze życia lub śmierci, czasami werdykt co do przyszlości czlowieka zapada dopiero w jom Kipur, ale istnieje także tradycja według której werdykt zapada dopiero w dzień Hoszana Raba) następuje czas radości. Święto Sukot to święto radości. Jednym ze zwyczajów świeta Sukot jest czytanie Księgi Koheleta. Treść księgi ukazując marność ludziego życia jest przeciwwagą do roadosnego nastroju święta. Dlatego polecana jest jako lektura na Sukot.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107