Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Tora sze-bi-chtaw

Tora sze-bi-chtaw - תורה שבכתב 

Dosł. Tora zapisana; część tradycji zapisana, nadana na Synaju. Inaczej – tekst Tory.

 
Tosafot

Tosafot - תוספות

Z heb. „dodatki”. Zbiór komentarzy do Talmudu autorstwa rabinów z terenów Francji i Niemiec żyjących w średniowieczu. Mają charakter gloss umieszczanych w prawie wszystkich wydaniach Talmudu, na zewnętrznym marginesie właściwego tekstu, po przeciwnej stronie do komentarzy Rasziego.

 
Tosefta

Tosefta – תוספתא

Z języka aramejskiego – rozszerzenie; uzupełnienie tradycji ustnej judaizmu – Miszny.  Ma niższy status niż ona status. W skład weszły rozstrzygnięcia i komentarze prawne, które nie zostały umieszczone w zasadniczym tekście, ale posiadały taki autorytet, że zostały uznane za kanoniczne i niezbędne do zapisania. Zostały zredagowane po powstaniu Miszny, w III w. n.e., prawdopodobnie w Palestynie. Wśród autorów wymienia się rabinów Chiję i Hoszajahu. Podobnie jak Miszna dzieli się na sześć porządków, a w ich ramach posiada te same traktaty (brakuje czterech) i rozdziały. Objętością przekracza Misznę czterokrotnie.

 
Tszuwa

Tszuwa - תשובה

Dosł. powrót, we współczesnym hebrajskim - odpowiedź, w judaizmie - skrucha, powrót do Boga. Wg wykładni etycznej „Bramy Pokuty” każdy, kto dopuścił się grzechu może go odpokutować żałując grzechu, obawiając się jego konsekwencji, zachowując pokorę, zachowując się w sposób przeciwny do popełnionego grzechu, rozumiejąc swój grzech, powstrzymując się od popełniania grzechów, wyznając grzech, modląc się o wybaczenie, naprawiając wyrządzoną krzywdę i ucząc innych niepopełniania grzechów. W cyklu rocznym szansę na odpuszczenie grzechów zyskuje się w trakcie Wielkich Świąt – od Rosz ha-Szana do Jom Kipur.

 
Urim we-tumim

Urim we-tumim - האורים והתומים

Dwa kamienie wchodzące w skład napierśnika najwyższego kapłana Świątyni. Używane jako losy do objawiania woli Boga. Nazwy pochodzą najprawdopodobniej od wyrazów oznaczających „niewinność” oraz „światła”.  Wspominane są w przy okazji opisu szat kapłańskich w Księdze Rodzaju 28:13-30. Posługiwano się nimi najprawdopodobniej do czasu zburzenia Pierwszej Świątyni (w Księdze Nehemiasza 7:65 wspomniane jest ich zaginięcie).

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107