Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Talmud Jerozolimski

Talmud Jerozolimski - תלמוד ירושלמי 

Zwany inaczej Talmudem Palestyńskim, powstał do końca IV wieku, a zapisany w języku zachodnio - aramejskim. Zawiera komentarze do trzydziestu dziewięciu traktatów Miszny (jest ich razem sześćdziesiąt trzy). Powstał w kręgu uczonych skupionych w następujących szkołach: Jawne, Lod, Seforis, Cezarea i Tyberiada.

 
Tamuz

Tamuz –  תמוז

Dziesiąty miesiąc kalendarza żydowskiego (licząc początek roku w miesiącu tiszre) lub czwarty (licząc początek roku w nisan).Przypada w czerwcu - lipcu, liczy dwadzieścia dziewięć dni. Nazwa pochodzi od imienia babilońskiego bożka. Wg tradycji siedemnastego dni tego miesiąca przypada post upamiętniający wyłom w murach przed zburzeniem drugiej Świątyni. W tradycji karaomskiej post ten przypada dziewiątego dnia tego miesiąca. Od siedemnastego dnia miesiąca tamuz do dziewiątego dnia miesiąca aw trwają trzy tygodnie żałoby upamiętniającej zburzenie Świątyni. W tym czasie nie wolno zawierać małżeństw.

 
Tanach

Tanach - תנ"ך

Nazwa Biblii hebrajskiej, w skład której wchodzą następujące księgi: Tora - Pięcioksiąg, Newiim - Prorocy i Ketuwim - Pisma. Pierwsze litery nazw tych ksiąg tworzą słowo Tanach. Tanach zawiera dwadzieścia cztery księgi: pięć ksiąg mojżeszowych, osiem ksiąg prorockich i jedenaście ksiąg określanych mianem pism.

 
Tanaim

Tanaim - תנאים

Uczeni zajmujący się wyjaśnianiem oraz komentowaniem Tory. Ich nauki zostały zapisane w Misznie. Działali między I a III wiekiem n.e. Zamieszkiwali różne regiony – centrum była Jerozolima, aż do zburzenia miasta. Potem głównymi centrami stały się Jawne, Lod i Bnei Barak.  Wielu tanaitów pracowało fizycznie jako robotnicy, jednocześnie pełniąc funkcje liderów społeczności żydowskich i negocjatorów z Imperium Rzymskim. Tłem ich działania były liczne konflikty wewnątrz kapłaństwa żydowskiego, wydzielenie się saduceuszy i faryzeuszy, czy domu Szmaja i domu Hilela (dwu różnych perspektyw i spojrzeń na prawo żydowskie). Istniało sześć pokoleń tanaim, z głównymi przedstawicielami – Johanan ben Zakaj, Gamliel z Jawne, Akiwa, Meir i Jehuda, Juda ha-Nasi i Jehoszua Ben Levi.

 
Targum

Targum - תרגום

Heb. tłumaczenie; przekład Biblii na język aramejski. Wydania Pięcioksięgu zwykle zawierały targum Onkelosa. Ponieważ po powrocie Żydów do Palestyny językiem codziennym stał się język aramejski, zatem stało się koniecznością przetłumaczenie tekstu Pięcioksięgu z języka hebrajskiego. Targum Onkelosa stał się z czasem oficjalnym, choć nie jedynym przekładem Biblii (inne to Targum Jeruszali, Targum Jonatana, Targum Neofiti).

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107