Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Taanit bechorot

Taanit bechorot - תענית בכורות

Post pierworodnych, przestrzegany przed świętem Pesach, na pamiątkę ratowania pierworodnych – ostatnia z dziesięciu plag egipskich dotyczyła śmierci wszystkiego co pierworodne – nie umarli tylko ci, którzy znajdowali się w obejściach oznaczonych krwią baranka. W ten sposób faraon został zmuszony do wypuszczenia Narodu Żydowskiego z niewoli w Egipcie.

 
Taanit cibur

Taanit cibur - תענית ציבור 

Post publiczny, w czasie postu zabronione jest jedzenie oraz picie, kąpiele, używanie skórzanego obuwia oraz stosunki małżeńskie.

 
Taanit Ester

Taanit Ester - תענית אסתר

Post Estery, obchodzony trzynastego dnia miesiąca adar przed świętem Purim, na pamiątkę postu, który odbyła królowa Ester zanim udała się do Achaszwerosza.

 
Tachnun

Tachnun – תחנון

Suplikacje. Jedna z części porannej i popołudniowej modlitwy odmawiana po Szmone Esre. W szabat, święta oraz przy szczególnych okazjach jest pomijana. We wszystkie dni poza poniedziałkiem i czwartkiem (kiedy czytana jest Tora) Tachnun składa się z trzech części. W społecznościach Żydów aszkenazyjskich modlitw ta zaczyna się od pierwszych słowch z  Drugiej Księgi Samuela 24:12, nastepnie zawieara Psalm 6:2-11. Kolejna część to Szomer Israel. Po modlitwe Tachnun następuje kadisz (haci kadisz rano i kadisz szalem popołudniu). W tradycji Żydów sefardyjskich Tachnun rozpoczyna się widuj (spowiedzią), w której wymienione są poszczególne grzechy. Nastepnie recytuje się trzynaście atrubutów Boskiej łaski. W poniedziałi i czwartki, kiedy odmawia się krótsza wersję Tachnun dodaje się przed lub po niej fragment Psalmu 78:38. Źródłem modlitwy Tachnun są wersy z Księgi Daniela 9:3 i Księgi Królewskiej 8:54, gdzie znajdujemy sugestię, że po modlitwie powinny być odmawiane osobiste suplikacje.Na tej podstawie talmudyczni mędrcy wprowadzili zwyczaj dodawania osobistych próśb bezpośrednio po modlitwie. Zaś w XIV wielu te indywidualne, spontaniczne modlitwy zostały włączone w Tachnun. Tachnun zwany jest też nefilat panim – upadanie na twarz. Zwyczaj upadnia na twarz i podpiernia się na lewej ręce jest dalekim echem ofiar składanych w Światyni. Mojżesz i Jehoszua padli na twarz przed Bogiem po  grzechu złotego cielca.

 
Tachrichim

Tachrichim - תכריכים

Tradycyjny całun pogrzebowy wykonany z białego lnu, w który owijany jest zmarły przez członków Chewra Kadisza po zakończeniu obrzędu oczyszczenia (tahara).

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107