Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Szabat Szira

Szabat Szira - שבת שירה

Jest to szabat w czasie którego czytana jest parsza Be-szlach. W niej czytana jest Szirat ha-Jam, którą śpiewali Izraelici podczas przejścia przez Morze Czerwone. Jako haftrę czyta się pieśń Debory. Szirat ha-jam czytana jest także w czasie modlitwy porannej. Jednym ze zwyczajów związanych z tym szabatem jest dokarmianie ptaków. W społecznościach Żydów pochodzących z Gruzji czy Włoch spożywa się specjalne potrawy zarezerwowane na ten dzień.

 
Szabat Szkalim

Szabat Szkalim - שבת שקלים

Szabat przed rosz chodesz adar w roku przestępnym lub też szabat przypadający w rosz chodesz adar. Wyciąga się z aron ha-kodesz dwie księgi Tory. Parsza Szkalim pochodzi z Księgi Wyjścia 30:11-16. W rosz chodesz wyciąg się trzy Księgi Tory. Parsza Szkalim dotyczy obowiązku ofiarowania połowy szekla ciążącym na każdym Żydzie, czyli ofiary składanej w czasach Światyni.

 
Szabat Szuwa

Szabat Szuwa - שבת שובה

Szabat przypadający pomiędzy Rosz ha-Szana a Jom Kipur. Nazwa szabat pochodzi od pierwszego słowa z czytanej tego dnia haftary: "Szuwa Izrael ed Adonaj Elokejcha" - z Księgi proroka Izajasza. Inna nazwa tego szabatu to szabat Tszuwa, ponieważ przypada w czasie Dziesięciu Dni Skruchy.

 
Szabat Zachor

Szabat Zachor - שבת זכור 

Szabat poprzedzający Purim. W synagodze odczytywany jest fragment z księgi Powtórzonego Prawa 25,17-19. Nazwa szabatu pochodzi od wersu : „Pamiętaj co uczynił ci Amalek”
Amalek to przodek Hamana, który planował zagładę Żydów w Persji, za czasów króla Achaszwerosza. Według zwyczaju wielu społeczności żydowskich tego dnia czyta się pijut autorstwa Jehudy ha-Lewiego „ Któż jak Ty...”

 
Szachrit

Szachrit - שחרית

Modlitwa poranna, odpowiednik ofiary porannej. Nazwa pochodzi od słowa szachar - poranne światło. Modlitwa zaczyna się od błogosławieństwa – birkat ha-szachar, po nim następują odpowiednie czytania z Biblii i pism rabinicznych wspominających ofiary w Świątyni a kończy kadiszem – kadisz de-rabanan. Następnie odmawia się Psukej de-zmira (psalmy 100, 145-150) i modlitwy (m.in. Pieśń Morza z Księgi Wyjścia 14 i 15). Potem następuje wezwanie do modlitwy – barchu, po nim recytacja Szma Izrael, Amida. Na zakończenie odmawiana jest modlitwa Tachnun (oprócz dni świątecznych). W poniedziałki i w czwartki odczytywana jest Tora. Po czytaniu odmawia się modlitwę U-ba le-cijon, Alejnu i Kadisz.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107