Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Szabat ha-Chodesz

Szabat ha-Chodesz – שבת החודש

Szabat przypadający przed rosz chodesz nisan lub w rosz chodesz nisan. Podczas tego szabatu wyciąga się z aron ha-kodesz dwie księgi Tory. Czytanie pochodzi z Księgi Wyjścia 12:1-20. Gdy szabat przypada dokładnie w rosz chodesz wyciąga się trzy Księgi Tory. Czytana parsza przypomina, że miesiąc nisan jest pierwszym miesiącem. Dotyczy świętości tego miesiąca i ofiary pesachowej. Także haftara pochodząca z Księgi Jechezkiela dotyczy nakazów związanych ze świętem Pesach i ofiar.

 
Szabat Hazon

Szabat Hazon - שבת חזון

Nazwa szabatu bezpośrednio poprzedzającego post  dziewiątego dni miesiąca aw upamiętniającego zburzenie Świątyni. W ten szabat czyta się jako haftarę fragment z księgi Izajasza 1,1-27. Czytana haftara opisuje stan duchowy, w którym nalazł się naród żydowski w czasie pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

 
Szabat Mewarchim

Szabat Mewarchim - שבת מברכים

Szabat poprzedzający nowy miesiąc, w czasie którego odmawia się błogosławieństwo miesiąca; odmawia się ją między haftarą a modlitwą musaf w szabat poprzedzający Rosz Chodesz (początek miesiąca), błogosławi się nadchodzący miesiąc i ogłasza kiedy on nadejdzie. W modlitwie są prośby o zdrowie, zapewnienie źródła utrzymania, bojaźń boską. Nie błogosławi się nadejścia miesiąca tiszre, z dwóch powodów, po pierwsze, ponieważ wszyscy wiedzą, kiedy nastąpi Rosz Chodesz tiszre, gdyż jest to także Rosz ha-Szana; a drugi powód to wiara, że szatan, oskarżyciel nie powinien znać daty dnia sądu, aby nie mógł stawić się i skarżyć naród żydowski.

 
Szabat Nachamu

Szabat Nachamu - שבת נחמו

Nazwa szabatu po poście Tisza be-Aw. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa czytanej wówczas haftary z księgi Izajasza - Nachamu, nachamu ami... Czytany w ten szabat fragment dotyczy wizji odkupienia i wybawienia u kresu dni.

 
Szabat Para

Szabat Para - שבת פרה 

Szabat, w czasie którego czytana jest parszat para z Księgi Powtórzonego Prawa 19: 1-22.
Czytany fragment Tory dotyczy rytualnego oczyszczenia poprzez użycie prochu z czerwonej krowy. Haftara pochodzi z księgi Jechezkiela i dotyczy duchowego oczyszczenia narodu żydowskiego przez Boga. Podczas szabatu Para wyciąga się z aron ha-kodesz dwie księgi Tory.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107