Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Simchat Tora

Simchat Tora - שמחת תורה

Heb. radość Tory; święto kończące roczny cykl publicznego czytania Tory i początek nowego cyklu.Święto przypada w miesiącu tiszre, po święcie Sukot (w Izraelu święto Simchat Tora jest obchodzone razem ze Szmini Aceret, a w diasporze odrębnie, po Szmini Aceret). Wieczorem zwoje Tory wyjmowane są z aron ha-kodesz i czytane – ostatnia parsza z Księgi Powtórzonego Prawa i pierwsza z Księgi Rodzaju. Osoba, która dostępuje zaszczytu czytania fragmentu z Ks. Powtórzonego Prawa nazywana jest Chatan Tora, a czytająca fragment Księgi Rodzaju – Chatan Bereszit. Zwoje Tory obnosi się w rytualnej procesji dookoła bimy siedem razy (hakafot). Towarzyszy temu radosny taniec i śpiew. Poranne nabożeństwo następnego dnia charakteryzuje świąteczna wersja modlitwy Amida, halel i musaf. Zwoje są ponownie wyjmowane z aron ha-kodesz i powtórzone hakafot. W Izraelu istnieje także zwyczaj urządzania procesji (hakafot sznijot – druga procesja) ze zwojami na głównym placu miasta, gdzie w obrzędzie może uczestniczyć większa liczba ludzi. Towarzyszą temu śpiewy, tańce i koncerty.

 
Sisza Sidrei Miszna

Sisza Sidrei Miszna - שישה סדרי משנה

Sześć porządków Miszny – sześć części na które dzieli się Miszna: Zraim (Nasiona) - w którym spisano prawa dotyczące rolnictwa; Moed (Święto) – zawierający prawa dotyczące szabatów, świąt oraz postów; Naszim (Kobiety) - prawa dotyczące kobiet, a także ślubów i rozwodów; Nezikin (Szkody) - prawodawstwo cywilne i karne; Kodaszim (Świętości) - prawa dotyczące ofiar oraz Tacharot (Czystości) - prawa czystości i nieczystości rytualnej. Każda z części zawiera od 7 do 12 traktatów precyzujących prawie wszystkie aspekty życia (w sumie 63 traktaty).

 
Siwan

Siwan - סיון

Dziewiąty miesiąc kalendarz żydowskiego (licząc początek roku w miesiącu tiszre) lub  trzeci (licząc początek roku w nisan). Przypada w maju - czerwcu. Nazwa miesiąca pochodzi z języka akadyjskiego, oznacza czas wyznaczony. Jego nazwa pojawia się w Księdze Estery. Według tradycji pierwszego siwan Izraelici przybyli na pustynię. Zaś szóstego dnia zmarł król Dawid. Święto Szawuot przypada szóstego dnia tego miesiąca, w diasporze dodaje się jeszcze jeden dzień.

 
Slichot

Slichot - סליחות

Modlitwy błagalne z prośbą o przebaczenie odmawiane w czasie przed wielkimi świętami (wg sefardyjczyków początkiem jest drugi dzień miesiąca elul, a wg aszkenazyjczyków - szbat przed Rosz ha-Szana, i trwają w trakcie jamim noraim) i w dni postów. Centralnym elementem jest wyliczanie trzynastu atrybutów Boga (wg Księgi Wyjścia 34:6-7) a zawierają szereg liturgicznych poematów. Rytuał zaczyna się od recytacji psalmu 145 i pół-kadiszu a ma miejsce albo po modlitwie wieczornej albo przed modlitwą poranną. Slichot są także odmawiane w dni postu, za wyjątkiem postu w 9 dniu miesiąca aw (Tisza be-Aw), gdyż wg tradycji w tym dniu zamknięte są bramy niebios dla modlitw.

 
Smicha

Smicha - סמיכה

Ordynacja na rabina; termin wywodzi się od czasownika oznaczającego – „opierać się o” lub „upoważniać, aprobować”. Współcześnie dokument wydawany po ukończeniu wyższej szkoły talmudycznej upoważniający do pełnienia roli rabina.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107