Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Ohel

Ohel - אוהל

Kaplica nagrobna. Niewielkich rozmiarów budynek, prosty w formie, konstruowany nad grobami celem uczczenia pamieci pochowanej tam osoby, często cadyka. Wewnątrz mogą znajdować się macewy – kamienie nagrobne. Termin pochodzi od słowa oznaczającego namiot.

 
Olam ha-ba

Olam ha-ba – עולם הבא

„Przyszły świat”; życie które czeka po skończeniu świata – “olam ha-ze”. Jeden z konceptów żydowskiej eschatologii, dotyczący tego, co czeka ludzi po śmierci. Judaizm zakłada zmartwychwstanie ciała, często interpretując to dosłownie. Stąd wiele zakazów i nakazów dotyczących naruszania spokoju zmarłych.

 
Olam ha-ze

Olam ha-ze – עולם הזה

„Ten świat”; życie doczesne. Jeden z ważnych konceptów teologii judaizmu. Świat, w którym żyjemy, świat niedoskonały, zawierający się pomiędzy czasem upadku pierwszego człowieka a przyjściem mesjasza, kiedy zostanie zastępiony przez „olam ha-ba” – świat przyszły.

 
Parasza

Parasza - פרשה

Fragment Tory odczytywany w synagodze z okazji szabatów, świąt oraz w dni powszednie w poniedziałki i czwartki. Nazwy szabatów korespondują z nazwami odpowiednich fragmentów. Podział tekstu Tory na 54 parsze jest niezależny od podziału na rozdziały i wersy. Występuje we wszystkich odłamach judaizmu i opiera się o podział wprowadzony przez Majmonidesa w dziele Miszne Tora. Podział jest wizualnie zaznaczony na zwojach Tory za pomocą odstępów i pustych przestrzeni. Podział w formie pustej linii bez tekstu oznacza parszę nazywaną parsza otwarta (parsza ptucha) a podział w formie linii skończonej w środku kolumny tekstu to parsza zamknięta (parsza sgura).

 
Parochet

Parochet - פרוכת

Zasłona zakrywająca zwoje Tory w aron ha-kodesz. Jest bezpośrednim nawiązaniem do
zasłony, która oddzielała w Światyni Jerozolimskiej miejsce święte świętych od głównego pomieszczenia świątynnego (Księga Wyjścia 36:31-33). Parochety zrobione są zwykle z aksamitnej tkaniny bogoato zdobionej haftami. Hafty te zwykle przedstawiają lwy podtrzymująe Tablice Przymierza, gwiazdy Dawida czy koronę Tory. Zwykle za parochetem znajdują się drzwi. W tradycji Żydów wloskich były używane dwa parochety, zewnetrzny i wewnetrzny, widoczny po otwarciu drzwi aron ha-kodesz. Według zwyczaju wraz ze zmianami w kalendarzu liturgicznym zmienia się także kolor parochetu. Na przyklad biały prochet wiesza się w okresie noworocznym, zielony na Szawout, w post Tisza be-aw czarny.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107