Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Musaf

Musaf - מוסף

Dodatkowa modlitwa odmawiana w szabat i święta. Pierwotnie była to dodatkowa  ofiara składana w Świątyni w te dni.

 
Ner Tamid

Ner Tamid - נר תמיד

Wieczne światło znajdujące się obok aron ha-kodesz. Źródłem zwyczaju umieszczania lampy jest fragment z Księgi Wyjścia 27:20-22. Lampa jest także uważana za nawiązanie do menory i ołtarza do spalania ofiar, które znajdowały się w Świątyni. Symbolizuje Obecność Boską.

 
Newiim

Newiim - נביאים

Prorocy; druga część Biblii hebrajskiej, w skład której wchodzi 21 ksiąg prorockich, podzielonych na tzw. proroków większych oraz mniejszych. Wśród ksiąg proroków większych znajdują się Księga Jozuego, Sędziów, Samuela i Księgi Królewskie, jak również Księgi Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Księgi proroków mniejszych to: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. W liturgii księgi prorockie czytane są po czytaniu z Tory. Są to haftary.

 
Nisan

Nisan - ניסן 

Siódmy dzień kalendarza żydowskiego (licząc początek roku w miesiącu tiszre) lub pierwszy. Liczy trzydzieści dni, przypada w marcu - kwietniu. Nazwa miesiąca pochodzi z języka akadyjskiego, oznacza wiosnę. Dodatkowe wyjaśnienie, to pochodzenie nazwy miesiąca nisan od słowa nes - cud. W Biblii nazwany jest pierwszym miesiącem. To miesiąc wyjścia z Egiptu. Według tradycji Bóg stworzył świat w miesiącu nisan. To także czas odkupienia.
Piętnastego dnia rozpoczyna się święto Pesach trwające w Izraelu siedem, a diasporze osiem dni. Siedemnastego dnia miesiąca nisan zaczyna się licznie omer.Dwudziestego siódmego dnia miesiąca nisan przypada Jom ha-Szoa.

 
Nusach

Nusach - נוסח

Układ tekstu, ustalona wersja modlitwy lub melodia, sposób odmawiania modlitwy zależny od czasu, kiedy jest wykonywana. Ogólnie termin odnosi się do tradycji liturgicznej społeczności. Czasem nusach jest jednym z elementów minhag i na odwrót. Wyróżniamy kilka nusachim: aszkenazyjski, sefardyjski, włoski, Liworno itd. Mogą się między sobą różnić układem modlitw, dodatkami do nich, itp. Odzwierciedleniem są odrębne modlitewniki – sidurim.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107