Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Miszne Tora

Miszne Tora - משנה תורה

Dzieło Mojżesza Majmonidesa żyjącego na przełomie XII i XIII w. będące kodyfikacją żydowskiego prawa religijnego. Kodeks zawiera czternaście ksiąg podzielonych na sekcje, rozdziały i paragrafy. Oprócz praw obowiązujących w średniowieczu (kiedy dzieło powstawało) zawiera też prawa obowiązujące w czasach Świątyni.

 
Mitnagdim

Mitnagdim - מתנגדים

Ortodoksyjni Żydzi pozostający w opozycji do chasydyzmu; nazywani także Litwakami (ליטאים) ze względu na to, że ruch ten rozpoczął i rozwinął się przede wszystkim wśród Żydów zamieszkujących ziemie litewskie, zgromadzonych wokół Gaona z Wilna. W przeciwieństwie do nowego wówczas chasydyzmu dającemu ogromne znaczenie doświadczeniu religijnemu, charakteryzował się przede wszystkim skupieniem na studiach nad Talmudem, założeniem, że przestrzeganie praw zawartych w pismach nie musi być podpierane zewnętrznymi cudami. Niebagatelny wpływ na rozwój ruchu mitnagdim miała także obawa, że chasydyzm jest zbliżony do ruchów skupionych wokół fałaszywych Mesjaszy – Szabataja Cwi i Jakuba Franka.

 
Mizrach

Mizrach - מזרח

Wschód. Obraz, plakietka lub wycinanka umieszczany na wschodniej ścianie domu i synagogi wskazujący kierunek Jerozolimy, który tradycyjnie jest kierunkiem modlitwy. Wg Talmudu modlitwy Żydów w diasporze winny być odmawiane twarzą w kierunku Izraela, w Izraelu z twarzą w kierunku Jerozolimy, w Jerozolimie w kierunku Świątyni, a w Świątyni w kierunku Świętego Świętych. Zwyczaj znajduje oparcie w Biblii w I Księdze Królewskiej 8:22, 44 i 48 oraz w II Księdze Kronik 6:34. W przypadku, gdy modlący się nie jest w stanie określić kierunku Jerozolimy, winien modlić się z całym sercem skierowanym ku Jerozolimie.

 
Moadim le-Simcha

Moadim le-Simcha - מועדים לשמחה

Tradycyjne życzenia świąteczne, składane w czasie dni pół świątecznych Pesach i Sukot.

 
Mocei Chag

Mocei Chag – מוצאי חג

Zakończenie święta, początek dnia powszedniego. Następuje o zachodzie słońca ostatniego dnia święta.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107