Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Arawit

Arawit – ערבית תפילת

Modlitwa wieczorna, inna jej nazwa to maariw   .מעריבModlitwa jest odmawiana po ukazaniu się na niebie gwiazd, około dwudziestu minut po zachodzie słońca. Składa się z dwu części głównych, czyli modlitwy Szma Israel oraz towarzyszących jej błogosławieństw oraz  modlitwy Szmona esre. Na zakończenie odmawia się Alejnu leszabeach. Według tradycji za tego, który ustanowił modlitwę uważa się patriarchę Jakuba. Wśród rabinów istniał spór czy odmawianie modlitwy wieczornej jest obowiązkiem czy też nie. Według Rambama (Mojżesza Majmonidesa) odmawianie modlitwy maariw jest obowiązkiem przyjętym przez większość Izraela.

 
Arba kosot

Arba kosot -  ארבע כוסות


Cztery kielichy wina wypijane w czasie kolacji sederowej. Obowiązek wypicia czterech kielichów wina w czasie wieczerzy sederowej został wprowadzony przez rabinów. Dotyczy on mężczyzn i kobiet. Mimo, że nakaz został prowadzony przez rabinów i nie ma źródła biblijnego, rabini zobowiązali do wypełnienia go nawet tych, którzy utrzymują się z jałmużny. Każdy kielich wypija się w ściśle określonej chwili w czasie sederu. Pierwszy – podczas kiduszu, drugi- napełniany jest podczas czytania Hagady, przed czterema pytaniami (patrz: arba kuszijot), a wypija się go przez spożyciem macy, trzeci - napełnia się przed rozpoczęciem Birkat ha-mazon - błogosławieństwa po posiłku, a wypija się jej odmówieniu, czwarty - jest napełniany przed, a wypijany po recytacji Halelu.

 
Arba Kuszijot

Arba Kuszijot -  ארבע קושיות cztery pytania

Miszna nakłada obowiązek na jednego z uczestników wieczerzy sederowej zadania czterech tradycyjnych pytań. Zwykle zadawane są przez najmłodszego w rodzinie. Jeśli mężczyzna nie ma dzieci, które mogą zadać pytania, wówczas zadaje jego żona lub inna obecna osoba. Nawet ktoś, kto samotnie urządza sederową ucztę, powinien zadać pytania i sam sobie na nie odpowiedzieć. Ich znaczenie jest tak ogromne, gdyż wiąże się z obowiązkiem przekazania pamięci i nauczaniu młodego pokolenia o wyjściu z Egiptu. Cztery pytania znajdują się w tekście piosenki Ma nisztana („Czym różni się ta noc...’ ):
Czym różni się ta noc od innych nocy?
1. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy możemy jeść chamec i macę, a tej nocy tylko macę?
2. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy możemy jeść wszystkie warzywa, a tej nocy tylko maror (gorzkie)?
3. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy nie zanurzamy [jedzenia] ani razu, a tej nocy zanurzamy dwa razy?
4. Dlaczego w czasie wszystkich innych nocy jemy siedząc lub wspierając się na boku, a tej nocy jemy tylko opierając się na boku?

 
Arba parszijot

Arba parszijot - ארבע פרשיות

cztery parsze - cztery wyjątkowe porcje Tory czytane podczas szabatów przypadających pomiędzy szabatem przed rosz chodesz adar (początek miesiąca adar) aż po szabat po miesiącu nisan.
Są to:
Paraszat szkalim – czytanie z Księgi Wyjścia 30:11-16
Parszat zachor – czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 25:17-19
Parszat para – czytanie z Księgi Liczb 19:1-22
Parszat ha-hodesz – czytanie z Księgi Wyjścia 11:1-20

 
Arbaa banim

Arbaa banim -  ארבעה בנים

Czterech synów z Hagady na Pesach.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107