Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Minjan

Minjan - מנין

Zgromadzenie dziesięciu dorosłych mężczyzn powyżej trzynastego roku życia. Obecność minjanu niezbędna jest do odczytania Tory, odmówienia modlitwy kadisz.

 
Miszle

Miszle – משלי

Księga Przysłów - jedna z  ksiąg biblijnych, których autorstwo przypisywane jest królowi Salomonowi. Mądrość to według księgi Tora, z jej słów Bóg stworzył świat. Księga zawiera także pochwałę dzielnej kobiety – eszet chajl. Ta część śpiewana jest w piątek wieczorem przed spożyciem kolacji szabatowej.

 
Miszloach manot

Miszloach manot – משלוח מנות

Jeden z nakazów związanych ze świętem Purim. Polega na obdarowywaniu najbliższych niewielkimi podarunkami zawierającymi gotowe do spożycia potrawy i/lub napoje. Aby wypełnic micwę każdy pobożny Żyd musi w Purim obdarować conajmniej jedna osobę.

 
Miszna

Miszna - משנה

Zbiór nauk prawnych przekazywanych ustnie. Miszna składa się z sześciu porządków: Zraim (Nasiona) - w którym spisano prawa dotyczące rolnictwa; Moed (Święto) – zawierający prawa dotyczące szabatów, świąt oraz postów; Naszim(Kobiety) - prawa dotyczące kobiet, a także ślubów i rozwodów; Nezikin (Szkody) - prawodawstwo cywilne i karne; Kodaszim (Świętości) - prawa dotyczące ofiar oraz Tacharot (Czystości) - prawa czystości i nieczystości rytualnej. Miszna jest dziełem tanaitów i odzwierciedla debaty, jakie toczyły się między rabinami od 70 do 200 roku. Tekst został zredagowany przez rabina Judę ha-Nasi. Wg tradycji Miszna – jako prawo ustne - została przekazana ludziom przez Boga na Górze Synaj wraz z Torą jako prawem zapisanym.

 
Miszna Brura

Miszna Brura - משנה ברורה

Heb. przejrzyste nauczanie (odniesienie do sformułowania z Księgi Powtórzonego Prawa 27; 1-8 nakazującego zapisanie przykazań Boskich dużymi literami na zboczu góry). Dzieło autorstwa rabina Izraela Meira Kagana, nazywanego też Chofec Chajim, będące komentarzem do pierwszej części Szulchan Aruch. Zawiera sześć woluminów wraz z komentarzami w prosty sposób wyjaśniających codzienne zagadnienia w odniesieniu do Halachy. Komentarzowi towarzyszą glossa nazywane Beur Halacha, Sza’ar Hacijun oraz dodatkowe komentarze Be’er Ha-gdola, Be’er heitew i Sza’arei Tszuwa.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107