Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Megila

Megila – מגילה

Zwój zawierający tekst zapisany na pergaminie. Tym terminem nazywanych jest pięć ksiąg (Księga Estery, Rut, Pieśń nad Pieśniami, Lamentacje, Kohelet). Jednak zwykle nazwy megila używa się jako nazwy własnej Księgi Estery. Obecnie tylko księgę Estery czyta się ze zwoju. Przed jej odczytaniem składa się ją jak list, aby w ten sposób nawiązać do historii, która wydarzyła się w stolicy imperium perskiego, a która jest genezą święta.

 
Megilat Ejcha

Megilat Ejcha - מגילת איכה

Księga Lamentacji czytana w czasie postu Tisza-be-Aw upamiętniajego zburzenie Świątyni Jerozolimskiej. Jej autorstwo przypisywane jest prorokowi Jeremiaszowi. Grzechy Izraelitów doprowadziły do zburzenia Świątyni i wygnania. Tylko skrucha sprawi, że Bóg zmiłuje się nad swoim ludem.

 
Megilat Ester

Megilat Ester - מגילת אסתר 

Księga Estery - tekst czytany dwukrotnie w synagodze w czasie święta Purim. Po raz pierwszy wieczorem w wigilię święta Purim podczas modlitwy maariw, a następnie nazajutrz rano w czasie modlitwy porannej. Przed odczytaniem Megilat Ester składa się ja jak list, aby w ten sposób nawiązać do historii, która wydarzyła się w stolicy imperium perskiego, a która jest genezą święta. Estera i jej wuj Mordechaj wysłali ją do swych współwyznawców. Księgę Estery zdobiono często ilustracjami. Opowiada o uratowaniu Żydów przed śmiercią z rąk okrutnego Hamana, wezyra na dworze króla Persji Achaszwerosza.

 
Megilat Rut

Megilat Rut - מגילת רות

Księga Rut. Czytana w święto Szawuot. Tytułową bohaterką jest Rut, córka króla Moabitów, która poślubiła Izraelitę. Po jego śmierci bezskutecznie była namawiana przez swoją teściową Noemi do powrotu do domu. Odmówiła i pozostała z Noemi dzieląc jej los, a jej wiarę przyjęła jako swoją. Po jakimś czasie poślubiła Boaza, z którym doczekała się potomstwa. Jest praprababką króla Salomona i Dawida. Rut jest zatem prototypem sprawiedliwego konwertyty.

 
Melawe Malke

Melawe Malke – מלווה מלכה

„Odprowadzenie królowej” – posiłek spożywany wg tradycji po zakończeniu szabatu. Nazwa pochodzi z liturgii szbatowej, gdzie szabat nazywany jest królową (por. Lecha dodi). Inna nazwa to „seuda rewi’it” – czwarty posiłek. Źródłem jest jeden z traktatów Talmudu Babilońskiego (Szabat 119b). Przygotowanie i uczestnictwo w posiłku jest micwą obowiązującą zarówno mężczyzn jak i kobiety. Po hawdali na nowo nakrywa się stół, zapala świece i podaje potrawy przygotowane na ten posiłek. Należy wszystko przygotować jak najszybciej po zakończeniu szabatu.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107