Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Maoz Cur

Maoz Cur – מעוז צור

Tradycyjna pieśń chanukowa. Pochodzi z XIII wieku. Pierwotnie była śpiewana wyłącznie w domu, ale od XIX wieku wykonuje się ją w synagodze. Tytuł tłumaczony jest – „Potężna opoko mego zbawienia”, a treść mówi o kolejnych przejściach narodu żydowskiego (jego wygnaniu i prześladowaniach) a także wychwala Boga za to, że za każdym razem przychodzi swemu narodowi z pomocą.

 
Maror

Maror - מרור

Gorzkie zioła spożywane w trakcie kolacji w wigilie święta Pesach. Symbolizują gorzkie życie, jakie było udziałem Żydów w czasie niewoli egipskiej. Zwykle są to chrzan lub sałata.

 
Masora

Masora - מסורה

Przekazywanie tradycji, w tym również tradycji religijnej. Termin może się odnosić do całości tradycji judaizmu (np.: prawo ustne), lub do tradycji masoretów (kopistów Tory między VI a XI wiekiem). Termin używany też w kontekście nazwy jednego z nurtów judaizmu – judaizmu tradycyjnego (masorti) – konserwatywnego.

 
Masoreci

Masoreci - בעלי המסורה

Heb. panowie tradycji; kopiści Tory działający między VI a XI wiekiem, którzy stworzymi między innymi system zapisu samogłosek w alfabecie hebrajskim. Było to o tyle istotne, że tekst hebrajski zapisany wyłącznie spółgłoskowo można odczytac na wiele sposobów, stąd możliwe zafałszowania znaczenia. Mogło to stanowić zagrożenie dla religii (błędne odczytywanie tekstu) i dla samej tożsamości narodowej Żydów (gdzie religia jest jednym z filarów), którzy w tym czasie przestali właściwie używać hebrajskiego jako języka codziennego, przenosząc go w sferę liturgii. Masoreci są zwykle dzieleni na trzy niezależnie działające grupy z Tyberiady, Palestyny i Babilonii. Każda z grup stworzyła własny zapis samogłosek, a także akcentów, z których przetrwał do czasów współczesnych zapis tyberiadzki (system kropek i kresek umieszczanych pod i obok liter). Stało się tak ze względu na autorytety kilku uczonych, którzy poparli ten zapis. Dodatkowo zapis ten był bardziej jednoznaczny niż pozostałe. Masoreci wprowadzili też system zapisywania uwag (komentarzy) do pracy skrybów (sofer) na marginesie, a także zadbali, by tekst Tory był przepisywany bez najmniejszych zmian (m.in. policzyli wszystkie litery i ustalili układ kolumn na zwojach, by zmniejszyć możliwość pomyłek przy przepisywaniu).

 
Mechica

Mechica -  מחיצה

Przegroda w synagodze lub w czasie uroczystości religijnych służąca do oddzielenia części dla mężczyzn i kobiet. O oddzielnych częściach dla mężczyzna i kobiet czytamy w Talmudzie w traktacie Suka. Oddzielenie ma utrzymywać skromność i pomagać w skupieniu podczas modlitwy. Wiele synagog, zwłaszcza ortodoksyjnych, posiada balkony jako części przeznaczone dla kobiet.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107