Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Lecha Dodi

Lecha Dodi – לכה דודי

Pieśń używana w liturgii szabatowej, wykonywana w piątek wieczorem przed modlitwą maariw. Pochodzi z XVI wieku, a jej autorstwo przypisywane jest kabaliście z Safed – rabinowi Szlomo Ha-lewi Alkabecowi. 

 
Lejl ha-seder

Lejl ha-seder -  ליל הסדר

Noc sederowa, pierwsza noc święta Pesach, w którą urządza się uroczystą kolację. W diasporze kolację sederową urządza się także w następny dzień.

 
Lejl ha-szimurim

Lejl ha-szimurim - ליל השימורים

Noc czuwania, pierwsza noc święta Pesach.

 
Lewici

Lewici - לוי

Potomkowie jednego z dwunastu synów Jakuba – Lewiego, a właściwie jego trzech synów – Gerszona, Kehata i Merariego. Powołani przede wszystkim do służby świątynnej, gdzie zajmowali się pilnowaniem i sprzątaniem Świątyni; przygotowywali również liturgię (m.in. wykonywali pieśni na stopniach Świątyni). Wyświęcenie lewitów opisane jest w Księdze Liczb 3:5-8,12-13 oraz 8:23-26, a ich zadania w Pierwszej Księdze Kronik 26:29-32, Drugiej Księdze Kronik 19:8-11, a także 17:8-9 i w Księdze Liczb 18:3. Współcześnie za potomków lewitów uważa się osoby noszące nazwisko Lewi (Levi).

 
Lulaw

Lulaw -  לולב

Gałąź palmowa, a także bukiet złożony z trzech innych gatunków roślin: mirtu, wierzby i etrogu. W Sukot podczas recytowania Halelu podczas modlitwy porannej wymachuje się lulawem, co symbolizuje Boskie panowanie nad światem. Lulaw to według jednego z objaśnień Talmudu, porównującego poszczególne rośliny wchodzące w skład arbaat ha-minim to kręgosłup, a według innej w której porównuje się rośliny z arbaat ha-minim, lulaw, który ma smak,ale nie ma zapachu jest symbolem ludzi, którzy są mądrzy, ale nie spełniają dobrych uczynków.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107