Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Kitnijot

Kitnijot - קטניות

Rośliny strączkowe. Wg tradycji Żydów aszkenazyjskich istnieje zakaz spożywania tych roślin w Pesach.

 
Kneset ha-Gdola

Kneset ha-Gdola – כנסת הגדולה

“Wielkie Zgromadzenie”; inna nazwa – “Wielka Synagoga” (też: Anaszei Kneset ha-Gdola czyli “Ludzie Wielkiego Zgromadzenia”). Wg tradycji zgromadzenie 120 skrybów, mędrców i proroków od czasów ostatnich proroków biblijnych po czasy rozwoju judaizmu rabinicznego (mniej więcej dwa wieki przed zburzeniem Świątyni). Ustalili kanon ksiąg biblijnych (wprowadzając Księgi Ezechiela, Daniela, Estery i Proroków Mniejszych) a także wprowadzili klasyfikcję prawa ustnego (Miszny) na midrasze, Halachę i agady. Wprowadzili także świętowanie Purim czy modlitwę Szmone Esre, wraz z wieloma rytuałami i błogosławieństwami synagogalnymi.

 
Kohelet

Kohelet – קהלת

Księga biblijna (inaczej też: Megilat Kohelet – מגילת קהלת) znana w tradycji europejskiej pod łacińską nazwą Eklezjasty. Autorstwo księgi przypisywane jest królowi Salomonowi. Jest refleksją nad nieuchronnym przemijaniem ludzkiego życia oraz jego marnością. W wielu kręgach budziła zakłopotanie i kontrowersje, ponieważ jej wydźwięk nie do końca godzi się z religijną wizją życia. Kohelet wchodzi w skład pięciu megilot. Księga jest odczytywana w trakcie święta Sukot (święta zwanego inaczej Zman simchatejnu - czasem naszej radości), aby przypomnieć wiernym o marności i przemijalności życia ziemskiego.

 
Kohen

Kohen - כהן

Potomek Aarona, brata Mojżesza. W czasach Świątyni koheni (wraz z lewitami) pełnili rozliczne funkcje liturgiczne. Do najważniejszych należały codzienne błogosławieństwo i składanie ofiar. Najwyższy Kapłan (kohen gadol) dodatkowo odgrywał ważną funkcje w liturgii Jom Kipur – jako jedyny mógł w tym dniu wejść do Miejsca Świętego Świętych.Koheni rozpoczynali swoją służbę po osiągnięciu dorosłości (w judaizmie jest to wiek 13 lat, choć w praktyce dopuszczano ich do służby po osiągnięciu co najmniej dwudziestego roku życia). W czasach biblijnych oprócz zasad obowiązujących kohenów także współcześnie, obowiązywały także zasady dotyczące ich fizycznego wyglądu. Ze służby w Światyni zwalniani byli koheni z następującymi ułomnościami: ślepotą, kalectwem, zbyt niską nasadą nosa, dysproporcją w długości kończyn, kataraktą i innymi problemami z oczami, skazami na skórze czy pozbawieni męskości. Współcześnie koheni wciąż cieszą się specjalnym statusem – błogosławią wiernych w szabat i w świeta (birkat ha-kohanim). Koheni nie mogą mieć żadnego kontaktu ze zmarłymi, nie wolno im zbliżać się do cmentarzy, uczestniczyć w pogrzebach czy znajdować się pod jednym dachem ze zmarłym (dotyczy to np. szpitali). Kohenowi nie wolno poślubić kobiety rozwiedzionej, konwertytki czy shańbionej (np. prostytutki).

 
Kol nidre

Kol nidre - כל נדרי

Wszystkie śluby - modlitwa odmawiana w wigilię święta Jom Kipur, unieważniająca przyrzeczenia i śluby zawarte wobec Boga w ciągu upływającego roku. Wykonywana przez chazana (kantora) oraz wiernych przed modlitwą wieczorną. W czasie odmawiania Kol Nidrei szafa z rodałami jest otwarta. W czasach zmuszania Żydów do porzucenia wiary ojców i przejęcia chrześcijaństwa modlitwa unieważniała także zobowiązania przyjęte pod przymusem. Z czasem wobec zarzutów ze strony chrześcijan, że za pomocą Kol Nidrei unieważniają wszystkie obietnicy i przysięgi zaczęto podkreślać, że obejmuje ona tylko śluby zawarte wobec Boga.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107