Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Kidusz

Kidusz – קידוש

Uświęcenie - modlitwa odmawiana nad kielichem wina oraz chlebem w szabat lub święto. Odmawiana wieczorem oraz rano przed posiłkiem. Kidusz stanowi wypełnienie biblijnego nakazu przestrzegania szabatu - zachor et jom ha-szabat le-kodszo (pamiętaj o szabacie i jego świętości). Wersje szabatowa i świąteczna różnią się od siebie. Wśród niektórych społeczności chasydzkich i żydów pochodzących z północnej Afryki istnieje zwyczaj odmawiania kiduszu także podczas trzeciej uczty (seuda szliszit). Dla odróżnienia kiduszu odmawianego jako wypełnianie micwy, od kiduszu odmawianego jako zwyczaj, ten w czasie trzeciego posiłku odbywa się w środku uczty.
Mimo, że kidusz odprawiany w szabat lub święto wieczorem ważny jest przez cały dzień. Rabini wprowadzili także obowiązek kiduszu w dzień. Jego celem jest przypomnienie o świętości dnia. Składa się z błogosławieństwa nad winem, bez błogosławieństwa mekadesz ha-szabat.

 
Kidusz ha-Szem

Kidusz ha-Szem – קידוש השם

Uświęcenie Imienia Boskiego. Termin ma swoje źródła w Torze, w Księdze Kapłańskiej 22:32. Każdy Żyd ma obowiązek dbania o to, by Imię Boskie nie było zbeszczeszczone. Najwyższym aktem Kidusz ha-Szem jest gotowość do oddania życia w obliczu bycia zmuszonym do popełnienia następujących grzechów: bałwochwalstwa (w tym także odstępstwa od wiary), cudzołóstwa czy morderstwa. Zaprzeczeniem Kidusz ha-Szem jest Chilul ha-Szem.

 
Kinot

Kinot - קינות

Pieśni żałobne, treny odmawiane w czasie postu Tisza be-Aw na pamiątkę zburzenia Świątyni Jerozolimskiej. Poza odniesieniem do destrukcji Świątyni zawierają także wspomnienie cierpień narodu żydowskiego. Są także współczesne wersje nawiązujące do zagłady Żydów w czasie drugiej wojny świtowej.

 
Kislew

Kislew - כסלו 

Trzeci miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc początek roku w miesiącu tiszre) lub dziewiąty (licząc początek roku w nisan). Liczy dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni. Nazwa miesiąca pojawia się w Biblii dwukrotnie: w księgach Nechemiasza i Zachariasza. Przypada w listopadzie- grudniu. Dwudziestego piątego dnia miesiąca kislew obchodzi się ośmiodniowe święto Chanuka. Wśród chasydów Chabad w tym miesiącu uroczyście obchodzona jest rocznica uwolnienia rebego z niewoli.

 
Kitel

Kitel - קיטל

Biała szata wierzchnia. Tradycyjnie noszona przez mężczyzn m.in. w Rosz ha-Szana i Jom Kipur, oraz podczas ślubu. Biel symbolizuje czystość, brak grzechu, nawiązując do Ks. Izajasza 1:18.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107