Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Kaszer

Kaszer – כשר

Odpowiedni, zdatny. Zestaw nakazów dotyczących przede wszystkim pożywienia, sposobów jego przyrządzania itp. Termin dotyczy także innych sfer życia każdego pobożnego Żyda i określa wymogi dotyczące wielu jego aspektów od liturgii po odzież.
Nakazy dotyczące pożywienia, m.in. określenie koszernych gatunków zwierząt, znajdują się w Torze, w Ks. Kapłańskiej 11:3-19 i 22:8, Ks. Powtórzonego Prawa14:12-18. Pokarm z mięsa nie może być mieszany z pokarmem zawierającym mleko (nakaz z Ks. Powtórzonego Prawa 14:20). Ubój zwierzą (szchita) dokonywany jest w zrytualizowany sposób przez odpowiednio wyszkoloną osobę – szochet wg nakazów z Ks. Powtórzonego Prawa 12:21. Mięso by być przydatnym do spożycia musi być pozbawione krwi, żył i nerwów (nakaz z Księgi Powtórzonego Prawa 17:10). Zasady koszerności dotyczą również procesu przygotowywania mleka,serów, chleba a także wina. Muszą one odbywać się pod nadzorem Żyda (częściowym lub całkowitym).

 
Kaszer le-Pesach

Kaszer le-Pesach – כשר לפסח 

Koszerne na Pesach. Podczas święta obowiązują ściślejsze nakazy niż przez cały rok.

 
Kdusza

Kdusza - קדושה

Trzecia część modlitwy Amida. W trakcie powtórzenia modlitwy do odmówienia części Kdusza wymagany jest minjan. Słowa w liturgii różnych społeczności mogą się różnić, ale zwykle zawierają sformułowanie „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów! Cały świat jest pełen Jego chwały!”. W Musaf w szabat i w Jom Kipur kdusza zawiera dodatkowo pierwszy wers modlitwy „Szma Izrael”.

 
Ketuwim

Ketuwim - כתובים

Pisma, trzecia część Biblii. Są to następujące księgi: Hioba, Psalmów, Przysłów, Pieśń nad pieśniami, Rut, Lamentacji, Koheleta, Estery, Daniela, Ezdrasza i Nechemiasza oraz Pierwsza i Druga Księga Kronik. Tradycyjnie dzielą się na następujące grupy tekstów: księgi poetyckie (do których zaliczone są Księgi Hioba, Psalmów i Przysłów), „pięć zwojów” (Księgi Pieśń nad pieśniami, Rut, Lamentacji, Koheleta, Estery) oraz pozostałe – Księgi Daniela, Ezdrasza i Nehemiasza (obie w większości zapisane po aramejsku) oraz Księgi Kronik.

 
Kibuc galujot

Kibuc galujot – קיבוץ גלויות

Zgromadzenie rozroszonych. Obietnica dana przez Mojżesza przed śmiercią, przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, mówiąca, że pomimo wygnania, którego później zaznają ostatecznie powrócą do ojczyzny, a ich życie będzie lepsze niż życie ich ojców (Księga Powtórzonego Prawa 30:1-6). W czasach niewoli babilońskiej prorocy Izajasz i Jechezkiel próbowali dodać otuchy swemu narodowi składając obietnice powrotu wygnanych do ziemi Izraela. Według Rambama zebranie wygnanych i powrót do ziemi ojców odbędzie się razem z nadejściem Mesjasza. Kibuc galujot to także jedno z głównych założeń ruchu syjonistycznego.
W pierwszych latach istnienia państwa naczelni rabini Izraela ułożyli modlitwę -Tfilat al szlom medinat Izrael, którą odmawia się w szabat i święta w Izraelu i w diasporze. Jedną z próśb zawartych w modlitwie jest prośba o zgromadzenie rozporszonych (kibuc glujot). W lipcu 1950 izraelski parlament uchwalił prawo o powrocie (hok ha-szwut). Na jego mocy każdy Żyd (nie tylko w rozumieniu religijnego prawa żydowskiego) może wyemigrować do Izraela i otrzymać obywatelstwo tego kraju.

 

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107