Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Etrog

Etrog - אתרוג

Cytron. Wraz z wierzbą, palmą i mirtem wchodzi w skład lulawu używanego w święto Sukot. Według Talmudu etrog symbolizuje serce lub ludzi mądrych i spełniających dobre uczynki.

 
Ewen sztija

Ewen sztija – אבן שתייה

Kamień węgielny, fundament. Termin ten znajdujemy w talmudycznym traktacie Joma. Na tym kamieniu został stworzony świat i na nim się opiera. Centrum świata stanowi Świątynia Jerozolimska. Kamień węgielny stanowił jej centrum, znajdował się w miejscu zwanym Świętym Świętych. Na tym kamieniu Abraham miał dokonać ofiarowania Izaaka.

 
Gaon

Gaon - גאון

Tytuł przewodniczącego akademii babilońskich w Surze i Pumbedicie w VI - IX w. Przewodniczący akademii babilońskich cieszyli się poważaniem w całym świecie żydowskim. Kierowano do nich pytania z zakresu prawa religijnego.

 
Gemara

Gemara - גמרה

Zbiór komentarzy do miszny. Nazwa zbioru pochodzi z języka hebrajskiego - czasownik ligmor - oznacza kończyć. Autorami gemary są amoraici, uczeni działający w III- VI w.

 
Geniza

Geniza - גניזה

Schowek w synagogach służący do przechowywania starych ksiąg, pojedynczych kartek z modlitewników lub przedmiotów rytualnych. Zwyczaj urządzania schowka wywodzi się jeszcze z czasów istnienia Świątyni. Po jej zburzeniu został podtrzymany. Zakaz niszczenia obejmował pisma, w których pojawiało się imię Boga. Następnie rozszerzono go na inne pisma w języku hebrajskim. Najsłynniejszą jest odkryta w drugiej połowie XIX w geniza kairska z synagogi Ezry, pochodząca z IX wieku. Znaleziono w niej około dwustu tysięcy tekstów. Między innymi teksty halachiczne, mistyczne, poezje. Większość pochodzi z X - XIII wieku ze wszystkich zakątków basenu Morza Śródziemnego.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107