Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Stron: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   >
Termin Definicja
Chamisza Chumszej Tora

Chamisza Chumszej Tora -  חמישה חומשי תורה

Pięcioksiąg Mojżeszowy (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa czyli Bereszit, Szemot, Wajikra, Bamidbar, Dewarim). Księgi zawierają opis pradziejów rodzaju ludzkiego od stworzenia świata i ludzi, przez opis potopu, po historię patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zawierają poza tym opis tworzenia się narodu żydowskiego od niewoli egipskiej poprzez wędrówkę przez pustynię aż po nadanie Tory na górze Synaj. A także opis przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a narodem żydowskim.

 
Chanuka

Chanuka -  חנוכה

święto przypadające 25 dnia miesiąca kislew. Jedno ze świat nie wspomnianych w Biblii.
Trwa osiem dni. Upamiętnia  zwycięstwo Machabeuszy nad wojskami Seleucydów w 165 roku przed naszą erą oraz oczyszczenie Świątyni i odnowienie kultu. Hellenistyczna dynastia Seleucydów zmuszała Żydów do porzucenia wiary ojców. W Świątyni umieścili posągi bóstw greckich. Żydzi pod przewodnictwem Machabeuszy wzniecili powstanie. Kiedy weszli do Świątyni znaleźli w niej tylko jeden dzban koszernej oliwy używanej do zapalania ognia na świeczniku świątynnym. Mimo, że jej ilość była zdecydowanie za mała by utrzymać światło do czasu wyprodukowania nowej oliwy, stał się cud i zawartość małego dzbana wystarczyła na osiem dni. Na pamiątkę tego wydarzenia zapala się chanukowe światełka. Każdego dnia święta zapala się światła w ośmioramiennym świeczniku zwanym chanukija - pierwszego dnia jedno, drugiego dnia dwa aż do ostatniego kiedy zapala się osiem świateł. Inna nazwa święta to: Święto Świateł. Według prawa religijnego światła takie nie mogą być wykorzystane do praktycznych celów. Ich zapalanie ma za zadanie głoszenie cudu chanukowego. Zwykle świeczniki stawia się w oknach lub nawet zewnątrz domu. Dzieci otrzymują drobne upominki. Dorośli i dzieci grają w bączka – sewiwon.

 
Charoset

Charoset - חרוסת

jedna z tradycyjnych potraw spożywana w trakcie kolacji sederowej. Charoset przygotowuje się z jabłek, bakalii i wina. Kolor i konsystencja potrawy ma przypominać glinę, z której Izraelici wyrabiali cegły w niewoli egipskiej.

 
Cheszwan

Cheszwan - חשון

drugi miesiąc kalendarza żydowskiego przypadający w październiku-listopadzie(licząc początek roku w miesiącu tiszre) lub ósmy (licząc początek roku w miesiącu nisan). Liczy dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni. Nazywany jest inaczej marcheszwan (mar w języku hebrajskim oznacza gorzki). Jest to jedyny miesiąc, w czasie którego nie przypada żadne święto, post lub inna uroczystość. Jedynie Żydzi etiopscy obchodzą święto w tym miesiącu - 29 cheszwan przypada święto Sigd, symbolizuje przyjęcie Tory. Upamiętnia się wówczas także prześladowania, którym społeczność etiopskich Żydów została poddana w XV stuleciu. Sigd zostało uznane przez izraelski parlament za święto narodowe w 2008. Siódmego dnia miesiąca cheszwan zaczynają się modlitwy o deszcz (w modlitwie Szmone esre). 11 dnia miesiąca cheszwan to dzień śmierci pramatki Racheli. 12 dnia miesiąca cheszwan 1995 roku został zamordowany w Tel Awiwie Icchak Rabin.

 
Chewra kadisza

Chewra kadisza - חברה קדישא

święte bractwo, stowarzyszenie religijno - dobroczynne zapewniające członkom danej społeczności godny pochówek. Obowiązkiem stowarzyszenia było obmycie ciała zmarłego oraz pogrzeb. Członkowie towarzystwa opiekowali się także chorymi. Przynależność była zaszczytem.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107