Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Słownik pojęć judaistycznych
Wpisz szukane hasło| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


A
Stron: 1 2 3 4 5   >
Termin Definicja
Adar

Adar - אדר

Szósty miesiąc w kalendarzu żydowskim (licząc początek roku w miesiącu Tiszre) lub dwunasty (licząc początek roku w Nisan).Przypada w lutym/marcu. Liczy dwadzieścia dziewięć dni. Według Talmudu kiedy nadchodzi adar nastaje radość. Rosz chodesz adar w religijnych szkołach obchodzony jest śpiewem i tańcem. W siódmym dniu miesiąca przypada data urodzin i śmierci Mojżesza. Ponieważ miejsce jego spoczynku nie jest znane w tym dniu pamięta się także izraelskich żołnierzy, których pochowano w niewiadomym miejscu. Członkowie chewra kadisza poszczą tego dnia. W trzynastym dniu przypada post Estery, która pościła zanim udała się do króla prosić o zmiłowanie nad narodem żydowskim. Post Estery poprzedza święto Purim W miastach, które nie były otoczone murami w czasach Jozuego świętuje się Purim czternastym dniu adar. W miastach, które było otoczone murami święto to obchodzi się piętnastego dnia adar. W roku przestępnym dodawany jest drugi miesiąc adar, a święto Purim obchodzone jest w tym właśnie miesiącu.

 
Adar szeni

Adar szeni - אדר שני lub adar bet ׳אדר ב, drugi adar

 

Miesiąc dodawany w roku przestępnym (siedem razy w dziewiętnastoletnim cyklu), aby wyrównać różnicę pomiędzy kalendarzem solarnym i lunarnym. Adar szeni oznacza drugi adar.
W roku przestępnym święta oraz inne istotne daty obchodzone są w drugim miesiącu adar. Nazywany też adar bet (litera bet jest drugą w hebrajskim alfabecie). Jeśli rocznica śmierci członka rodziny przypada w miesiącu adar, obchodzi się ją w pierwszym adarze.

 

 
Admor

Admor - אדמו׳׳ר   
(adonejnu morejnu rabejnu  אדוננו מורנו רבנו)

Skrót od słów: „nasz pan, nasz nauczyciel, nasz rabin” - w języku hebrajskim: adonejnu morejnu rabejnu. Tak zwracają się do swego rabina chasydzi. Admor to rabin i duchowy przywódca. Uważany za łącznika pomiędzy Bogiem a ludźmi.
W pismach słowo admor umieszczane jest przed nazwiskiem rabina, na przykład admor z Ger (Góry Kalwarii), admor z Bełza.

 
Afikoman

Afikoman

Wyraz pochodzący z języka greckiego oznaczający - deser. Jest to kawałek odłamany ze środkowej macy, który chowa się na początku kolacji sederowej. Zadaniem najmłodszych uczestników sederu jest znalezienie afikomanu. Według innego zwyczaju dzieci go kradną. Zwyczaj chowania afikomanu był znany w wielu spłecznościach żydowskich, natomist kradzież afikomanu była zwyczajem praktykowanym tylko wśród Żydów aszkenazyjskich. Choć i w społeczności aszkenazyjskiej wielu rabinów wypowiadało się przeciwko temu zwyczajowi, twierdząc, że wyrbia w dzieciach negatywne skłonności.
W zamian za afikoman dzieci otrzymują drobne prezenty. Zwyczj szukania afikomanu był sposobem na włączenie dzieci w uroczystość sederową. Dzięki temu mogły słuchaćopowieści o wyjściu z Egiptu (w ten sposób wypełnianio obowiązek przekazu z pokolenia na pokolenie).
W traktacie Pesachim czytamy, że afikoman zastępuje ofiarę pesachową, spożywaną jako ostatnie danie podczas wieczerzy sederowej w czasach Pierwszej i Drugiej Świątyni. Według halachy afikoman musi byćspozyty przed połnocą, podobnie jak spozywana była ofiara pesachowa - korban Pesach.Po spożyciu afikomanu nie można już jeść.

 
Agada

Agada

Słowo pochodzi z jezyka aramejskiego - oznacza opowieść, legendę.
Część nauk rabinicznych wyjaśniająca Pismo poprzez narrację i przypowieść, obecna w midraszach i w Talmudzie. Agady to także rabiniczne teksty homiletyczne zawierajace elementy folkloru, historii oraz praktyczne porady w wielu dziedzinach życia. Agada jest częścią tradycji ustnej, w języku hebrajskim - תורה שבעל פה- Tora sze-ba’al pe.

 


| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z


Glossary V2.0
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107