Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Gemilut Chasadim - Żydzi, dobroczynność, Warszawa Drukuj Poleć znajomemu

 

„Gemilut Chasadim - Żydzi, dobroczynność, Warszawa” to swoiste kompendium wiedzy o niezwykle bogatej historii dobroczynności przedwojennej Stolicy. Stanowi zarazem katalog wystawy, którą w roku 2012 można było oglądać na warszawskim Placu Grzybowskim. Wystawa zrodziła się z inicjatywy Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra, wspieranej wiedzą pozostałych współautorów: prof. Elżbiety Mazur, prof. Daniela Grinberga oraz Alicji Banna.

W koncepcji i formie zarówno wystawy, jak i katalogu nie ma niczego przypadkowego. Są one owocem długich dyskusji i wspólnego przekonania o potrzebie przypomnienia współczesnym mieszkańcom miasta wspaniałych tradycji społecznikowskich Warszawy w najtrudniejszych stuleciach jej dziejów. Duch dobroczynności i filantropii oraz gotowość do dzielenia się z innymi charakteryzowały wielokulturową Stolicę różnych wyznań, pomagając przetrwać czasy politycznej niewoli. Dzisiejszej Warszawie, z natury rzeczy kulturowo bardziej jednorodnej, boleśnie brakuje nie tylko ciągłości historycznej (w tym wiedzy i pamięci o czasach przedwojennych) lecz i owego ducha wzajemnej pomocy, życzliwości i współpracy. Tym katalogiem wystawy próbujemy powstrzymać erozję pamięci  w nadziei, że jest to proces odwracalny.

Katalog liczy 60 stron, zawiera następujące treści:

- Warszawskie zmagania z historią;
- Ważniejsze fakty z życia Warszawy od rozbiorów do niepodległości;
- Z dusznych czeluści miasta – na kolonie letnie;
- Od Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności do Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”;
- 30 lat Domu Sierot Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej;
- Szpitale- od przytułku do kliniki;
- Dla ubogich i dla nauki – Szpital Starozakonnych;
- Na ratunek dzieciom – Szpital Rodziny Bersohnów i Baumanów;
- Rodzina Bersohnów – inicjatorzy i fundatorzy szpitala dla dzieci;
- TOZ- Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej;
- Na emaliowanym białym leżę łóżku – walka z gruźlicą;
- Od Talmudu do nauk stosowanych. Natansonowie-kreatorzy szkolnictwa zawodowego;
- Pomoc ubogim – inspiracja dla współczesnych NGO-sów?;
- Od kantoru do Filharmonii – ród Kronenbergów dla Warszawy;
- W kręgu Kronenberga. Bloch, Rosen, Epsteinowie, Toeplitzowie – ich wkład w rozwój miasta i społeczności żydowskiej;
- Różne religie – partnerzy w interesach i filantropii. Wawelberg i Rotwand;
- Warszawa wielokulturowa;

Wstęp i opis historyczny przetłumaczony jest również na język angielski.
Cena: 29 zł - do nabycia w naszej fundacji (także drogą pocztową).

 
« poprzedni artykuł
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107