Przeszłość drogowskazem

Tradycje żydowskie

Wydawnictwo

Nasze publikacje
 
Wirtualna Wystawa
Drukuj Poleć znajomemu

 "Ślad judaizmu w filozofii XX wieku" stanowi wprowadzenie w niezwykle zróżnicowany świat filozofii żydowskiej XX wieku. W ujęciu Adama Lipszyca, za „filozofię żydowską” nie należy uważać ani refleksji uprawianej przez ludzi pochodzenia żydowskiego, ani idei, jakie zrodziły się w wąsko pojętych ramach judaizmu. Autor proponuje zaliczyć do filozofii żydowskiej wszystkie te koncepcje, które mniej lub bardziej otwarcie operują podstawowymi kategoriami teologii żydowskiej.

W rozdziale wprowadzającym objaśnia te kategorie, a także złożone relacje między nimi, w dalszych rozdziałach zaś rekonstruuje kolejno koncepcje 13 najważniejszych filozofów żydowskich XX wieku, od Hermanna Cohena, Franza Rosenzweiga i Waltera Benjamina po Theodora Adorno, Emila Fackenheima i Jacquesa Derridę. Co istotne, przygląda się nie tylko myślicielom głęboko identyfikującym się z judaizmem, lecz także i tym, którzy pozostając czasem w znacznym oddaleniu od niego, w najistotniejszych warstwach swoich koncepcji odwołują się do jego intelektualnych zasobów. Zwraca szczególną uwagę na ich rozumienie takich podstawowych kategorii jak objawienie i idea mesjańska, lecz także prawo, sprawiedliwość i pokój, jak również na rozmaite sposoby, w jakie filozofowie żydowscy pojmowali wzajemne relacje między ludzkim rozumem, objawieniem i językiem.

Ślad judaizmu powstał w oparciu o wykłady prowadzone przez autora w siedzibie Fundacji im. profesora Mojżesza Schorra, która jest wydawcą tej publikacji. Książka, napisana bardzo przystępnym językiem, przeznaczona jest zarówno dla specjalistów, którzy znajdą w niej nowe ujęcia spraw dobrze im znanych, jak i dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych tematem, którzy stykają się z nim po raz pierwszy.

O autorze

Adam Lipszyc pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Opublikował książkę Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma (2005). Opracował i współtłumaczył wybór esejów Gershoma Scholema Żydzi i Niemcy (2006), za który wyróżniono go nagrodą Allianz Kulturstiftung; redagował tom Emmanuel Lévinas: Filozofia, teologia, polityka (2006), jak również (wraz ze Stanisławem Krajewskim) tom Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue (2009, w druku). Przygotowuje zbiór esejów o literaturze p.t. Rewizja procesu Józefiny K. oraz książkę o Walterze Benjaminie.

Cena: 30 zł.

Każdą naszą książkę można także zamówić drogą pocztową. Koszt przesyłki (paczka ekonomiczna) wynosi 9,50 zł.
Wystarczy, że prześlesz do nas maila z dokładnym adresem oraz zrobisz przedpłatę na nasze konto bankowe. Numer znajdziesz w stopce na stronie głównej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra
ul. Twarda 6; 00-105 Warszawa
tel. 22 620 34 96
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107