default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

 

POZIOM ZAKRES TEMATYCZNY
Alef - kurs od podstaw: nauka pisania i czytania pisma kwadratowego i odręcznego

- znaki samogłoskowe

- zdania w czasie teraźniejszym

- czasowniki: czyta, pisze, mówi, uczy się, pracuje

- podstawowe rzeczowniki i przymiotniki

- pytania: kto, co, skąd, gdzie

 Alef I - wprowadzenie liczebników męskich i żeńskich

- określanie czasu, godziny

- czasowniki i bezokoliczniki koniugacji Pi'el i Pa'al

- zastosowanie liczebników męskich

- dni tygodnia, pory roku

 Alef II - koniugacja paal czasowniki regularne i podgrupy

- koniugacja piel regularna

- konstrukcja zastępująca czasownik "mam", "nie mam"

 Alef III - czas przeszły czasowników koniugacji paal: regularne i grupy: ajn-waw, lamed-He

- czas przeszły "mieć"

- odmiana: szel, le, et, im

- czasowniki koniugacji hifil i hitpael w czasie teraźniejszym

- czas przeszły koniugacji piel - czasowniki regularne

- liczebniki główne żeńskie i męskie

 Bet - rzeczowniki odczasownikowe

- odmiana czasowników koniugacji Pi'el w czasie przeszłym

- odmiana przyimków: szel, et, im, le, al, el

- odmiana czasowników koniugacji hifil i hitpael w czasie przeszłym

- stopniowanie rzeczowników

 Bet I - koniugacja hitpael i hifil w czasie przeszłym - rozszerzenie

- odmiany przyimków oraz partykuł - kontynuacja

- zdania złożone

- zdania przyczynowo - skutkowe

 Bet II - czas teraźniejszy i przeszły wszystkich koniugacji, formy regularne

- zdania z czasownikami modalnymi: chcę, muszę, powinienem, mogę

- zdania w formie bezosobowej: wolno, nie wolno, można

- odmiana przyimków i partykuł

- wprowadzenie czasu przyszłego - czasownik "będę"

 Gimel - czas przyszły czasowników koniugacji Pa'al, Pi'el, Hifil

- rzeczowniki odczasownikowe

- tryb rozkazujący

- zdania warunkowe i inne zdania współrzędne

- czasowniki modalne - ciąg dalszy

 Gimel I - czas przyszły koniugacji paal - wszystkie grupy

- czas przyszły koniugacji piel - wszystkie grupy

- odmiany przyimków - kontynuacja

Dalet

- lektura prasy, fragmentów literatury pięknej

- słuchanie nagrań, oglądanie filmów i programów telewizyjnych

 

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl